Nazwa
Zapewnienie usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego
CM functional group
Response

Zapewnienie usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego zawodowym służbom ratowniczym, wolontariuszom i ludności dotkniętej kryzysem

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798