Nazwa
Zapewnienie usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego
CM functional group
Response

Zapewnienie usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego zawodowym służbom ratowniczym, wolontariuszom i ludności dotkniętej kryzysem

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.