Nazwa
Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów stałych
CM functional group
Capability development

Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów stałych (patrz też operacyjny obszar funkcjonalny „Usuwanie skutków kryzysu”)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798