Nazwa
Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów stałych
CM functional group
Capability development

Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów stałych (patrz też operacyjny obszar funkcjonalny „Usuwanie skutków kryzysu”)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.