Nazwa
Zapewnienie pomocy osobom ewakuowanym
CM functional group
Response

Zapewnienie opieki zdrowotnej, usług zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, żywności i urządzeń sanitarnych osobom ewakuowanym, a także umożliwienie im komunikacji z rodziną / łączenie rozdzielonych rodzin

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798