Nazwa
Ewakuacja i zapewnianie schronienia w obszarze dotkniętym kryzysem
CM functional group
Response

Prowadzenie działań ewakuacyjnych i zapewnianie schronienia (np. w namiotach) w obrębie obszaru dotkniętego kryzysem

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798