Nazwa
Opracowanie systemu komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami
CM functional group
Capability development

Opracowanie systemu komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami (szczegółowo przedstawionego we wspólnym obszarze funkcjonalnym „Komunikacja kryzysowa i zarządzanie informacjami”)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798