Nazwa
Opracowanie systemu dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Capability development

Opracowanie systemu dowodzenia, kontroli i koordynacji (szczegółowo przedstawionego we wspólnym obszarze funkcjonalnym „Dowodzenie, kontrola i koordynacja”)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798