Nazwa
Zapewnianie podstawowych usług społeczności dotkniętej kryzysem
CM functional group
Response

Zapewnianie społeczności dotkniętej sytuacją kryzysową podstawowych usług i zasobów takich jak awaryjne zasilanie krytycznej infrastruktury, dostawy paliwa i wody pitnej, łączność komórkowa, żywność i leki.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798