Nazwa
Stworzenie narzędzia przesyłania ostrzeżeń na urządzenia mobilne
CM functional group
Capability development

Stworzenie narzędzia umożliwiającego przesyłanie wiadomości i ostrzeżeń na urządzenia mobilne

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798