Nazwa
Skoordynowane zarządzanie zadaniami i zasobami
CM functional group
Response

Skoordynowane zarządzanie zadaniami i zasobami, tj.:

a. Określanie, ustalanie hierarchii ważności i przydzielanie zadań

b. Określenie odpowiednich miejsc na stanowiska dowodzenia, punkty tymczasowe oraz drogi dostępu i wyjścia ewakuacyjne

c. Monitorowanie i alokacja zasobów

d. Mobilizowanie i udostępnianie zasobów

e. Przydzielanie zasobów do zadań

f. Wymiana informacji o zadaniach i zasobach

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.