Nazwa
Skoordynowane zarządzanie zadaniami i zasobami
CM functional group
Response

Skoordynowane zarządzanie zadaniami i zasobami, tj.:

a. Określanie, ustalanie hierarchii ważności i przydzielanie zadań

b. Określenie odpowiednich miejsc na stanowiska dowodzenia, punkty tymczasowe oraz drogi dostępu i wyjścia ewakuacyjne

c. Monitorowanie i alokacja zasobów

d. Mobilizowanie i udostępnianie zasobów

e. Przydzielanie zasobów do zadań

f. Wymiana informacji o zadaniach i zasobach

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798