Nazwa
Przeprowadzanie pierwszej oceny zagrożeń i skutków na obszarze dotkniętym kryzysem
CM functional group
Response

Przeprowadzanie i wspieranie pierwszej oceny zagrożeń i skutków na obszarze dotkniętym kryzysem, m.in. poprzez tworzenie wieloagencyjnych zespołów dochodzeniowych, w celu pogłębiania wiedzy na temat przyczyn kryzysu

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798