Nazwa
Przeprowadzanie pierwszej oceny zagrożeń i skutków na obszarze dotkniętym kryzysem
CM functional group
Response

Przeprowadzanie i wspieranie pierwszej oceny zagrożeń i skutków na obszarze dotkniętym kryzysem, m.in. poprzez tworzenie wieloagencyjnych zespołów dochodzeniowych, w celu pogłębiania wiedzy na temat przyczyn kryzysu

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.