Nazwa
Rozmieszczanie służb ratowniczych
CM functional group
Response

Dowodzenie i zarządzanie rozmieszczeniem służb ratowniczych, w tym:

a. Wspieranie wysiłków zespołów służb ratowniczych w zarządzaniu sytuacjami wieloprzyczynowymi

b. Zapewnianie służbom ratowniczym zaawansowanych narzędzi przewidywania zachowania w sytuacji zagrożenia poprzez analizę ryzyka w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem zmienności specyfiki konkretnych zagrożeń

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798