Nazwa
Zarządzanie wolontariuszami zorganizowanymi
CM functional group
Response

Zarządzanie rozmieszczeniem wolontariuszy zorganizowanych oraz ich zadaniami, zasobami, nadzorem, przesunięciami itp.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798