Nazwa
Opracowanie i utrzymanie wspólnego obrazu operacyjnego
CM functional group
Response

Opracowanie i utrzymanie wspólnego obrazu operacyjnego na podstawie informacji o źródłach i ewolucji zagrożeń, zidentyfikowanych podatności na zagrożenia i potencjalnego ryzyka

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.