Nazwa
Opracowanie i utrzymanie wspólnego obrazu operacyjnego
CM functional group
Response

Opracowanie i utrzymanie wspólnego obrazu operacyjnego na podstawie informacji o źródłach i ewolucji zagrożeń, zidentyfikowanych podatności na zagrożenia i potencjalnego ryzyka

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798