Nazwa
Weryfikowanie i dostosowywanie planu reagowania
CM functional group
Response

Weryfikowanie i dostosowywanie planu reagowania, tj.:

a. Decydowanie o początkowym angażowaniu agencji rządowych, władz lokalnych i organizacji pozarządowych

b. Dostosowanie procedur zarządzania do sytuacji

c. Dostosowanie łańcucha dowodzenia i decydowanie o rozmieszczeniu mobilnych centrów dowodzenia kryzysowego

d. Określenie potrzeb dotyczących krytycznych zasobów i sposobów ich dostarczenia

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.