Nazwa
Weryfikowanie i dostosowywanie planu reagowania
CM functional group
Response

Weryfikowanie i dostosowywanie planu reagowania, tj.:

a. Decydowanie o początkowym angażowaniu agencji rządowych, władz lokalnych i organizacji pozarządowych

b. Dostosowanie procedur zarządzania do sytuacji

c. Dostosowanie łańcucha dowodzenia i decydowanie o rozmieszczeniu mobilnych centrów dowodzenia kryzysowego

d. Określenie potrzeb dotyczących krytycznych zasobów i sposobów ich dostarczenia

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798