Nazwa
Zapewnianie wsparcia procesów decyzyjnych
CM functional group
Response

Zapewnianie wsparcia procesów decyzyjnych, tj.:

a. Przygotowanie informacji będących podstawą podejmowania decyzji

b. Przeprowadzenie analizy skutków różnych słabych punktów (ludzi, mienia, środowiska)

c. Pomoc w przewidywaniu zagrożeń i ich skutków

d. Opracowanie i ocenianie wariantów działania

e. Ustalanie hierarchii ważności zadań i kluczowych zasobów

f. Przedstawianie informacji w formie użytecznej dla użytkowników zarządzania kryzysowego

g. Zapewnianie naukowego wsparcia procesów decyzyjnych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798