Nazwa
Zapewnianie wsparcia procesów decyzyjnych
CM functional group
Response

Zapewnianie wsparcia procesów decyzyjnych, tj.:

a. Przygotowanie informacji będących podstawą podejmowania decyzji

b. Przeprowadzenie analizy skutków różnych słabych punktów (ludzi, mienia, środowiska)

c. Pomoc w przewidywaniu zagrożeń i ich skutków

d. Opracowanie i ocenianie wariantów działania

e. Ustalanie hierarchii ważności zadań i kluczowych zasobów

f. Przedstawianie informacji w formie użytecznej dla użytkowników zarządzania kryzysowego

g. Zapewnianie naukowego wsparcia procesów decyzyjnych

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.