Ta część witryny przechowuje

wyniki systematycznego przeglądu literatury DRIVER+ (SLR). Zawiera opracowanie lub odniesienie do niego, tekst streszczenia oraz zbiór pełnych wpisów tekstowych wyjaśniających, w jaki sposób opracowanie to przyczynia się do naszego zrozumienia „celów”, „pytań badawczych”, „planowania eksperymentów i odstępstw”, „metod badawczych”, „kluczowych wskaźników wydajności i innych mierników”, „planów gromadzenia danych” i „analizy danych”.


Można przeszukiwać bazę danych z użyciem kilku kryteriów SLR lub za pomocą wyszukiwania pełnego tekstu pod kątem określonych pojęć.

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.