Przepraszamy, ta treść nie ma tłumaczenia na wybrany język. Dane będą wyświetlane w języku angielskim.
THE DRIVER+ TRIAL GUIDANCE METHODOLOGY HANDBOOK

 

DRIVER+ Guidance Methodology (TGM) is a methodology for designing, conducting and evaluating the results of the Crisis Management Trials. Its goal is to help the CM professionals and other stakeholders in the task of finding out which of the available Crisis Management Solutions are the best suited for resolving the actual issues of the CM sector and documenting the results. Draft description of the methodology is shown below. (Follow this link to view the browser version of the TGM Handbook.)

 

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.