CT-02 Interakcja z istniejącymi nieformalnymi grupami wolontariuszy

Spontaniczni wolontariusze często korzystają z mediów społecznościowych jako infrastruktury do samoorganizacji i zarządzania swoim udziałem jako grupy. Sieci mediów społecznościowych charakteryzują się szczególnie prostym dostępem, ponieważ wiele osób zna już sposób ich działania i obsługi. Z tego względu media społecznościowe stanowią atrakcyjny kanał do kierowania działaniami spontanicznych wolontariuszy.

Moduł społecznościowy CrowdTaskers oferuje osobom zarządzającym wolontariuszami interfejs do kontaktu z grupami samodzielnie zorganizowanymi, łatwy do wprowadzenia poprzez dodanie chatbota CrowdTasker do grupy. Następnie grupa może otrzymywać informacje o bieżących działaniach. Może także samodzielnie udostępniać informacje o potrzebach za pośrednictwem chatbota, co umożliwia wymianę informacji i koordynowanie działań z organizacjami ratowniczymi i innymi grupami. Moduł społecznościowy CrowdTaskers wizualizuje tę wymianę danych dla osób zarządzających wolontariuszami i udostępnia łatwy sposób komentowania lub oferowania wsparcia. Dzięki temu osoby zarządzające wolontariuszami mogą realizować interakcję z grupami, które w innym przypadku nie uczestniczyłyby w wymianie informacji za pośrednictwem dedykowanych platform dla wolontariuszy.

Z uwagi na charakter wymiany informacji (tj. z grupami, a nie indywidualnymi zarejestrowanymi wolontariuszami) ta funkcjonalność ma na celu udostępnianie informacji o zauważonych sprawach na poziomie bardziej abstrakcyjnym niż w zasadniczym procesie crowdtaskingu. Na przykład jedna grupa może zaobserwować (lub nawet uformować się w reakcji na dane zdarzenie) blokadę drogi i podjąć próbę jej usunięcia; ponieważ potrzebują pomocy, przekazują tę informację poprzez chatbota na istniejącej grupie Telegram jako wiadomość „Udrożnić drogę X”, na którą może zareagować osoba zarządzająca wolontariuszami lub inne grupy (w formie komentarzy lub prośby o wsparcie). Ten rodzaj interakcji wymaga bardziej świadomego działania po stronie odbiorcy niż zadania rozsyłane za pośrednictwem aplikacji CrowdTasker na smartfon.

Related CM functions

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.