Lead organisation
You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Trial Description

„Holandia” odbywa się w Hadze i jest ukierunkowany na powodzi dotyczący części regionu bezpieczeństwa Haaglanden oraz około 500 000 osób. Głównym celem Trialu jest znalezienie i przetestowanie rozwiązań do planowania zasobów, wymiany informacji dotyczących kryzysu, a także planowania i realizacji ewakuacji ludności na dużą skalę na obszarach miejskich. Trial zostanie zorganizowany jako ćwiczenie symulacyjne oparte na środowisku symulowanym.

Trial objective 1

The objective is to improve the capability to plan and coordinate resources for response during large scale and long-term crisis. Aimed at police for logistical reasons.

Trial objective 2

The objective is to improve the ability to exchange crisis-related information among all organizations that might have a role or that might be affected during a crisis, which is currently sub-optimal in the Netherlands due to non-technical reasons.

Trial objective 3

The objective is to improve the planning and management of large-scale evacuation of population in urban areas.

No content has been made publicly available so far.
Trial type
Table top trial
Crisis size
Crisis Cycle Phase
Trial Location
Trial illustrations
Scenariusz powodzi w Hadze
Incident category
Floods (any)
Power grid collapse
Telecommunications failures

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.