Szybkie identyfikowanie niebezpiecznych środków i skażeń

Endorsed by
Motivation

Zdolność szybkiego identyfikowania niebezpiecznych środków i skażeń

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Ukierunkowanie na tę lukę w możliwościach oznacza skupienie na początkowym wykrywaniu oraz identyfikowaniu niebezpiecznych środków i skażeń na miejscu zdarzenia, a także przekazywaniu właściwych informacji o tych zagrożeniach służbom ratowniczym i dowództwu. Służby ratownicze mierzą się z wieloma różnorodnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami, łącznie ze środkami chemicznymi i biologicznymi, cząstkami radioaktywnymi, niedoborem tlenu i materiałami wybuchowymi. Mogą jednak mieć niewielką wiedzę lub wcale nie mieć wiedzy o tych zagrożeniach po przybyciu na miejsce zdarzenia. Ten brak świadomości może narazić służby ratownicze na znaczne , ponieważ nawet minimalna ekspozycja może mieć istotny wpływ na zdrowie.

Służby ratownicze obecnie korzystają z połączenia osobistych wykrywaczy, czujników montowanych w pojazdach i innych systemów zdalnego wykrywania w celu wykrycia zagrożeń chemicznych, radiologicznych i zagrożenia wybuchem na miejscu zdarzenia. Obecnie dostępne wyposażenie wykrywa ograniczoną liczbę typowych materiałów lub niebezpiecznych środków, które mają wpływ na standardowe codzienne operacje. Żadne takie wyposażenie nie dostarcza jednak wiedzy o zakresie środków na miejscu zdarzenia. Nie jest także w stanie szybko zidentyfikować i scharakteryzować tych środków. Ponadto wiele obecnych systemów wykrywania to systemy montowane w pojeździe lub stosowane w lokalizacji stacjonarnej, dostarczające ograniczonych informacji dla oddalonych służb ratowniczych. Ponadto zdolność wykrywania środków biologicznych w czasie rzeczywistym jest ograniczona.

Służby ratownicze potrzebują konkretnych informacji o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, gdy przybywają na miejsce zdarzenia oraz przez cały czas trwania ich operacji. Konieczne jest alarmowanie służb ratowniczych i dowództwa w przypadku wykrycia zagrożeń oraz stężenia zbliżającego się do ustalonych wartości progowych dla ekspozycji pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto niezbędne jest przekazywanie właściwych informacji, w tym wytycznych dotyczących działań ochronnych, aby służby ratownicze mogły lepiej chronić siebie, ofiary i ludność.

Ta trzecia różni się od drugiej luki – „zdolność wykrywania, monitorowania i analizowania zagrożeń pasywnych i aktywnych na miejscu zdarzenia w czasie rzeczywistym” – która jest ukierunkowana na ciągłe monitorowanie i analizę szerszej grupy zagrożeń, wraz z integracją i wizualizacją danych dotyczących zagrożenia. Pomiary danych uzyskiwane z rozwiązań w celu wypełnienia luki opisanej w niniejszym dokumencie mogą być zintegrowane z rozwiązaniami dotyczącymi drugiej luki. Niniejsza deklaracja celów koncentruje się jednak na szybkim wykrywaniu, identyfikowaniu i charakteryzowaniu określonych zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych.

Rationale & related CM function(s)

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.