Ostrzeżenie publiczne z informacją zwrotną

Endorsed by
Motivation

Brak efektywnego systemu ostrzeżeń publicznych z ą zweryfikowania dotarcia informacji do odbiorcy.

Relevant hazards
Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Wczesne ostrzeganie ma kluczowe znaczenie w kontekście minimalizowania liczby ofiar i ograniczenia konsekwencji kryzysu (zapobiegania zdarzeniom kaskadowym). Poprawa przewidywania (wczesne informacje ostrzegające muszą być bardziej zrozumiałe dla służb ratowniczych i/lub ogółu publicznego) oraz poprawa rozpowszechniania alarmów w sytuacjach kryzysowych, głównie w celu dotarcia do grup wrażliwych, to dwa główne aspekty w tym względzie. Korzystanie z mediów społecznościowych do monitorowania reakcji ludności na ogłoszony alarm oraz sprawdzanie w pełnym zakresie otrzymania informacji przy zastosowaniu analizy sentymentu lub reality mining może dostarczyć przydatnych informacji na temat postaw ludzi.

Odniesienia w literaturze: w literaturze zidentyfikowane są luki dotyczące systemów wczesnego ostrzegania i możliwości alarmowania grup wrażliwych, ale nie znaleziono niczego na temat weryfikowania otrzymania wiadomości przez odbiorców docelowych.

Rationale & related CM function(s)

Skuteczna polityka komunikacyjna, plany i procedury będą pomocne dla uczestniczących organizacji, np. poprzez zdefiniowanie obowiązków i uprawnień każdego uczestnika w zakresie komunikacji i zarządzania informacjami, ustalenie odbiorców docelowych, opracowanie pakietów wdrożeniowych (odbiorcy, informacje, kanały, narzędzia, ramy czasowe), monitorowanie, pozyskiwanie informacji zwrotnych od instytucji i ogółu publicznego.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798