This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Ułatwienie dopasowania rozwiązań z zakresu CDM (zarządzanie kryzysami i katastrofami) i do potrzeb w zakresie możliwości (DRIVER+)

  1. Ułatwienie wyrażenia potrzeb lekarzy w zakresie i luk.
  2. Ułatwienie zrozumienia tych potrzeb przez właścicieli rozwiązania w celu umożliwienia im opracowania i reklamowania innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na te potrzeby.
  3. Ułatwienie odkrywania innowacyjnych rozwiązań uwzględniających potrzeby (zarządzania kryzysami i katastrofami) i luki.
Strategic

Wykrywanie w czasie rzeczywistym, monitorowanie i analiza zagrożeń (IFAFRI)

Zdolność wykrywania, monitorowania i analizowania zagrożeń pasywnych i aktywnych na miejscu zdarzenia w czasie rzeczywistym

Strategic

Cross-agency decision support tools (STAMINA)

Crisis management in the recent COVID-19 pandemics has been impeded by lack of coherence between decision making in different agencies and at different levels.

Strategic

Monitorowanie fizjologicznych objawów u służb ratowniczych (IFAFRI)

Zdolność monitorowania fizjologicznych objawów u służb ratowniczych

Strategic

Pożary lasów: zmiana klimatu (DRMKC)

Zrozumienie wpływu przyszłych zmian klimatu na pożary lasów i powiązaną z tym emisję gazów cieplarnianych w Europie i globalnie jest ważne w kontekście ustalenia potencjału adaptacji i złagodzenia skutków dla lasów.

Strategic

Adequate Crisis Management legislation (STAMINA)

Provide a sound legal basis for various aspects of Crisis Management in all parts of the CM cycle.

Strategic

Korzystanie z rzeczywistości wirtualnej w celu zwiększenia przygotowania do ewakuacji na dużą skalę (DRIVER+)

Nieprawidłowości dotyczące korzystania z narzędzi rzeczywistości wirtualnej w celu zwiększenia przygotowania służb ratowniczych pierwszej pomocy w przypadku ewakuacji na dużą skalę, w ramach wsparcia szkoleń i ćwiczeń.

Strategic

Backtracking of potentially infected persons (Johanniter Austria)

If a patient is identified as infectious after he/she was transported by the ambulance, we have to backtrace all contact persons of the ambulance car team and test them, as the car is not disinfected after each transport.

COLLECTION OF PARTICIPANT FEEDBACK (INEGMA-E²)

In order to have a complete understanding of the way that the exercise manages to create an environment in which the participants reach their training objectives, it is necessary to gather their feedback.

Data management: Data collection, data analysis and reporting (INEGMA-E²)

Data managment runs almost throughout the whole exercise cycle, from preparation, to conduct, analysis and reporting, even if evaluators are not heavily involved during the planning phase. It is useful to provide some guidance to evaluators for the content of data collection, usually this is developed in two pillars: evaluation of players performance and exercise conduct. There are different methods for data collection: through evaluators input, feedback from participants, recording, possibly input from observers, interviews, debriefs. To decide if and how to use observers for data collection, exercise managers may decide differently based on who the observers are. Info from observers may support evaluators, depending on the design of the exercise.
Mainly raw data, not information, that is available.

Making and registering the observations as soon as possible (in time and place) (INEGMA-E²)

Registering as many as possible facts in real time, possibly in field (FSX,TTX), improves the impartiality of collected observations due to avoiding opportunity for interpretation from the observers’ sides. Moreover, it helps to distribute observation collection activities in both phases: during and after the exercise, providing logistical advantage. Lastly, the observations are available in the evaluation database earlier, giving the opportunity to be used for introducing the corrections after each stage of the exercise, so the information use also for exercise conducting purposes. 

Need of certification of evaluators (INEGMA-E²)

  • Evaluators have different background, expertise - does an holistic certification make sense? Distinguish between different types of exercises and parts of exercises - minimum basic requirements
  • Guarantees certain level of training of evaluators
  • Set-up some kind of basic information that evaluators should get at the beginning of any exercise
  • All evaluators should have some common knowledge on cross-cutting topics e.g. communication
  • Standardises level of evaluators in certified issue i.e. knowledge, skill
  • Documentation that will support training and certification of evaluators is supposed to assist both evaluators and exercise managers that will have the same expectations and preparations for an exercise

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.