This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Ułatwienie dopasowania rozwiązań z zakresu CDM (zarządzanie kryzysami i katastrofami) i do potrzeb w zakresie możliwości (DRIVER+)

  1. Ułatwienie wyrażenia potrzeb lekarzy w zakresie i luk.
  2. Ułatwienie zrozumienia tych potrzeb przez właścicieli rozwiązania w celu umożliwienia im opracowania i reklamowania innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na te potrzeby.
  3. Ułatwienie odkrywania innowacyjnych rozwiązań uwzględniających potrzeby (zarządzania kryzysami i katastrofami) i luki.
Strategic

Pożary lasów: meteorologia ognia i ocena zagrożeń (DRMKC)

Indeks oceny zagrożenia jest ważnym wskaźnikiem w czasie rzeczywistym dla straży pożarnej. Sumuje czynniki stałe (paliwa, topografia) i zmienne (warunki atmosferyczne), które mają wpływ na powstanie, rozprzestrzenianie się i trudności z opanowaniem sytuacji oraz późniejsze szkody wynikające z pożarów na danym obszarze, do jednej wartości liczbowej, którą można łatwo zwizualizować i wykorzystać do wczesnego ostrzegania.

PARTICIPATORY SURVEILLANCE (STAMINA)

Traditional surveillance gives information only on a limited part of the impact caused by a pandemic, mainly from the health care sector since that is from where data is recorded and reported. This information needs to be complemented with information on the impact the pandemic causes also in other sectors of society. These sectors are for instance workplaces and schools. With this information, policy makers on different levels will be better guided to make informed decisions on policies on what countermeasures to implement.

Strategic

Odpowiednie środowisko wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej (DRIVER+)

Brak środowiska „wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej” w celu integrowania źródeł danych i wyników obliczeń z różnych modeli, które są kluczowe dla procesu  decyzyjnego z perspektywy dowódcy w zakresie zdarzenia.

VISUAL ANALYTICS DRIVING DECISION MAKING (STAMINA)

Traditional visualizations used in the public health domain mainly include simple graph-based or map-based visualizations. With the data deluge taking place, the use of such simple visualization techniques is proving ineffective as they essentially lack the ability to deal with enormous data. Understanding massive amounts of disparate, dynamic data from heterogeneous sources calls for advanced visualization techniques that may incorporate automated methods of data analysis as well as human perception. In addition, there is a lack of a common visualization and data presentation tool, or a (pandemic) dashboard, at EU level that could be used by all Member States during a high impact epidemic or pandemic.

Strategic

Monitorowanie fizjologicznych objawów u służb ratowniczych (IFAFRI)

Zdolność monitorowania fizjologicznych objawów u służb ratowniczych

Strategic

Forest fires: Preparedness (DRMKC)

The preparedness of agencies and communities to deal with forest fires requires an adequate evaluation of fire risk and its timely communication, reliable early-warning systems, as well as the training of personnel for efficient emergency operations.

Strategic

Ewakuacja na dużą skalę na obszarach miejskich (DRIVER+)

Nieprawidłowości dotyczące planowania i prowadzenia ewakuacji populacji na dużą skalę na obszarach miejskich.

GOVERNANCE, PLANNING AND COMMUNICATIONS (STAMINA)

Many countries now have plans in place, which include measures such as rationing of resources, enforced isolation or quarantine, or seizure of goods and property. However, many of the national plans are not supported by national laws. This inadequate legal underpinning can lead to an incoherent response across Member States and some current legislation may be outdated and/or in breach of the European Convention on Human Rights.

Strategic

Integrated Fire Management (DRMKC)

Forest fire is a natural hazard that becomes semi-natural as far as most fire incidences are caused by human activities, in Europe and elsewhere. Forest fires are complex phenomena involving land use and related policies such as the EU CAP, urban planning in the vicinity of forests, climate and weather conditions, and human activities, cultural traditions. Therefore, the problem has multiple interacting drivers and aspects, beyond just considering ignitions and firefighting issues.

Strategic

Pożary lasów: zmiana klimatu (DRMKC)

Zrozumienie wpływu przyszłych zmian klimatu na pożary lasów i powiązaną z tym emisję gazów cieplarnianych w Europie i globalnie jest ważne w kontekście ustalenia potencjału adaptacji i złagodzenia skutków dla lasów.

Strategic

Pożary lasów: ekologiczne aspekty pożaru (DRMKC)

Zrozumienie wrażliwości ekosystemu i jego potencjału dostosowania się do takich zmian może pomóc w opracowaniu proaktywnych strategii zapobiegania i regeneracji po wystąpieniu pożaru.

 

eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798