This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Ułatwienie dopasowania rozwiązań z zakresu CDM (zarządzanie kryzysami i katastrofami) i do potrzeb w zakresie możliwości (DRIVER+)

  1. Ułatwienie wyrażenia potrzeb lekarzy w zakresie i luk.
  2. Ułatwienie zrozumienia tych potrzeb przez właścicieli rozwiązania w celu umożliwienia im opracowania i reklamowania innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na te potrzeby.
  3. Ułatwienie odkrywania innowacyjnych rozwiązań uwzględniających potrzeby (zarządzania kryzysami i katastrofami) i luki.
Strategic

Zapewnienie pomocy medycznej dla ofiar (DRIVER+)

Bariery w zakresie zapewnienia pomocy medycznej dla ofiar poprzez przetransportowanie ich do bezpiecznego miejsca lub sprowadzenie służb ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (jeśli jednostki straży pożarnej nie zapewniają pomocy medycznej) – zwłaszcza w przypadku pożaru lasu.

Strategic

Korzystanie z rzeczywistości wirtualnej w celu zwiększenia przygotowania do ewakuacji na dużą skalę (DRIVER+)

Nieprawidłowości dotyczące korzystania z narzędzi rzeczywistości wirtualnej w celu zwiększenia przygotowania służb ratowniczych pierwszej pomocy w przypadku ewakuacji na dużą skalę, w ramach wsparcia szkoleń i ćwiczeń.

Strategic

Backtracking of potentially infected persons (Johanniter Austria)

If a patient is identified as infectious after he/she was transported by the ambulance, we have to backtrace all contact persons of the ambulance car team and test them, as the car is not disinfected after each transport.

Strategic

Cross-agency decision support tools (STAMINA)

Crisis management in the recent COVID-19 pandemics has been impeded by lack of coherence between decision making in different agencies and at different levels.

Strategic

Pożary lasów: przestrzenne i czasowe schematy rozprzestrzeniania się ognia (DRMKC)

Działania w zakresie zarządzania i wykorzystanie zasobów w celu powstrzymania ognia są zależne od tego, gdzie i w jaki sposób występuje pożar. Ustalenie, co decyduje o szczególnej podatności danego obszaru na pożar, jest ważne nie tylko dla zachowania jego wartości i zasobów, ale także dla zapobiegania, aby przyszłe działania w zakresie zarządzania, zwłaszcza na obszarach, w których dochodzi do kumulacji pożarów, nie skutkowały zwiększeniem wrażliwości na powstanie niekontrolowanego pożaru.

 

Strategic

Zarządzanie zasobami podczas operacji długoterminowego reagowania. (DRIVER+)

Niedobory w zakresie zarządzania zasobami (zasoby ludzkie, sprzęt itp.) podczas operacji długoterminowego reagowania z udziałem wielu podmiotów.

Strategic

Monitorowanie fizjologicznych objawów u służb ratowniczych (IFAFRI)

Zdolność monitorowania fizjologicznych objawów u służb ratowniczych

Strategic

Łączenie danych w czasie rzeczywistym i informacji w celu wspomagania podejmowania decyzji przez dowództwo (DRIVER+)

Ograniczenia dotyczące łączenia i syntezy niejednorodnych źródeł danych i modeli w czasie rzeczywistym (wydarzenia historyczne, modele rozprzestrzeniania, sytuacja taktyczna, mapa kluczowych zasobów itp.) w celu wspomagania podejmowania decyzji przez dowództwo.

Strategic

Adequate communication technology for crisis management (STAMINA)

Recent COVID-19 crisis has demonstrated that EU states have so far failed to endorse a solid pandemics/epidemics communication methodology, develop clear guidelines and enforce use of these guidelines in crisis situations.

As a result, the communication was often haphazard, with different organizations and authorities occasionally disagreeing in their assessments of the situation and recommendations. 

 

Strategic

Contact tracing and backtracing (STAMINA)

Contact tracing (also known as partner notification) is a primary means of controlling infectious diseases such as tuberculosis (TB), human immunodeficiency virus (HIV), and sexually transmitted diseases (STDs). Contact tracing has also played an important role in controlling the COVID-19 spread. Backtracing is similar to contact tracing, but concentrates on tracing back the movements of infected persons. Similar functionality may be required in other types of crisis, e.g. 

Tools to gather and analyze the gathered information (INEGMA-E²)

The evaluator has to gather a lot of information, later analyse it and produce (first impression) reports, which is a difficult task that could be made easier by using modern tools such as applications on a phone or a tablet.

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.