Formaty tekstów

Podstawowy HTML

 • Dozwolone znaczniki HTML: <a href hreflang class data-dialog-options data-dialog-type data-dialog-renderer> <em> <strong> <dfn class tabindex title> <button class disabled> <blockquote cite> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <p> <br> <span> <img src alt height width data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <table> <caption> <tbody> <thead> <tfoot> <th> <td> <tr>

  Ten serwis pozwala na wprowadzanie zawartości w formacie HTML. Nauka tego języka może wydawać się skomplikowana, ale korzystanie z ograniczonego zestawu znaczników jest bardzo proste. Poniższa tabela pokazuje przykłady użycia każdego ze znaczników jaki jest dozwolony w serwisie.

  Więcej informacji znajduje się na stronie Specyfikacji HTML W3C oraz stronach o HTML znalezionych przy pomocy ulubionej wyszukiwarki.

  Opis znacznika Wpisuje się Otrzymuje się
  Znaczniki zwane kotwicami służą do tworzenia odnośników do innych stron. <a href="https://pos.driver-project.eu">Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials</a> Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials
  Zaakcentowanie <em>Zaakcentowanie</em> Zaakcentowanie
  Strong <strong>Strong</strong> Strong
  Brak objaśnienia dla znacznika dfn.
  Brak objaśnienia dla znacznika button.
  Cytat blokowy <blockquote>Cytat blokowy</blockquote>
  Cytat blokowy
  Lista punktorowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy <ul> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ul>
  • Pierwszy element
  • Drugi element
  Lista numerowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy <ol> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ol>
  1. Pierwszy element
  2. Drugi element
  Brak objaśnienia dla znacznika li.
  Listy definicji są podobne do innych list HTML. Znacznik <dl> otwiera listę, <dt> otwiera termin definicji, a <dd> otwiera samą definicję. <dl> <dt>Pierwszy termin</dt> <dd>Pierwsza definicja</dd> <dt>Drugi termin</dt> <dd>Druga definicja</dd> </dl>
  Pierwszy termin
  Pierwsza definicja
  Drugi termin
  Druga definicja
  Brak objaśnienia dla znacznika dt.
  Brak objaśnienia dla znacznika dd.
  Nagłówek <h2>Podtytuł</h2>

  Podtytuł

  Nagłówek <h3>Podtytuł trzeciego stopnia</h3>

  Podtytuł trzeciego stopnia

  Nagłówek <h4>Podtytuł czwartego stopnia</h4>

  Podtytuł czwartego stopnia

  Nagłówek <h5>Podtytuł piątego stopnia</h5>
  Podtytuł piątego stopnia
  Nagłówek <h6>Podtytuł szóstego stopnia</h6>
  Podtytuł szóstego stopnia
  Domyślnie znaczniki akapitu dodawane są automatycznie, więc z takich znaczników należy korzystać tylko do wprowadzenia dodatkowych akapitów. <p>Akapit pierwszy.</p> <p>Akapit drugi.</p>

  Akapit pierwszy.

  Akapit drugi.

  Domyślnie znaczniki nowych linii wstawiane są automatycznie, więc z takich znaczników należy korzystać tylko do wprowadzenia dodatkowych odstępów. Znacznik nowej linii różni się od innych, ponieważ nie występuje w dwóch wariantach (otwierającym i zamykającym). By być w zgodzie ze standardem XHTML 1.0, należy postawić znak " /" wewnątrz znacznika. Tekst ze <br />znakiem końca linii Tekst ze
  znakiem końca linii
  Brak objaśnienia dla znacznika span.
  Brak objaśnienia dla znacznika img.
  Tabela <table> <tr><th>Nagłówek tabeli</th></tr> <tr><td>Komórka tabeli</td></tr> </table>
  Nagłówek tabeli
  Komórka tabeli
  Brak objaśnienia dla znacznika caption.
  Brak objaśnienia dla znacznika tbody.
  Brak objaśnienia dla znacznika thead.
  Brak objaśnienia dla znacznika tfoot.
  Brak objaśnienia dla znacznika th.
  Brak objaśnienia dla znacznika td.
  Brak objaśnienia dla znacznika tr.

  Większość nietypowych znaków może być wprowadzona bezpośrednio bez żadnych problemów.

  W celu obejścia problemów można wykorzystać encje HTML. Przykładowo &amp; aby uzyskać znak &. Pełna lista encji HTML jest w tym miejscu. Niektóre z dostępnych tam znaków to:

  Opis znaku Wpisuje się Otrzymuje się
  Znak ampersand &amp; &
  Większy niż &gt; >
  Mniejszy niż &lt; <
  Cudzysłów &quot; "
 • Można wyrównywać do lewej, prawej lub wyśrodkować obrazy, filmy, cytaty i inne. Przykłady:

  • Wyrównanie obrazu do lewej: <img src="" data-align="left" />
  • Wyśrodkowanie obrazu: <img src="" data-align="center" />
  • Wyrównanie obrazu do prawej: <img src="" data-align="right" />
  • … można to też stosować w innych elementach: <video src="" data-align="center" />
 • Mozna podpisywać obrazy, filmy, cytaty i tak dalej. Przykłady:

  • <img src="" data-caption="To jest podpis" />
  • <video src="" data-caption="Taniec Drupala" />
  • <blockquote data-caption="Dries Buytaert">Drupal jest niesamowity!</blockquote>
  • <code data-caption="Witaj świecie w JavaScript.">alert("Witaj świecie!");</code>
 • W znacznikach <img> mogą być używane wyłącznie obrazy przechowywane w tej witrynie.

Czysty tekst

 • Dozwolone znaczniki HTML: <a href hreflang class data-dialog-options data-dialog-type data-dialog-renderer> <em> <strong> <dfn class tabindex title> <button class disabled> <blockquote cite> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <p> <br> <span> <img src alt height width data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <table> <caption> <tbody> <thead> <tfoot> <th> <td> <tr>

  Ten serwis pozwala na wprowadzanie zawartości w formacie HTML. Nauka tego języka może wydawać się skomplikowana, ale korzystanie z ograniczonego zestawu znaczników jest bardzo proste. Poniższa tabela pokazuje przykłady użycia każdego ze znaczników jaki jest dozwolony w serwisie.

  Więcej informacji znajduje się na stronie Specyfikacji HTML W3C oraz stronach o HTML znalezionych przy pomocy ulubionej wyszukiwarki.

  Opis znacznika Wpisuje się Otrzymuje się
  Znaczniki zwane kotwicami służą do tworzenia odnośników do innych stron. <a href="https://pos.driver-project.eu">Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials</a> Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials
  Zaakcentowanie <em>Zaakcentowanie</em> Zaakcentowanie
  Strong <strong>Strong</strong> Strong
  Brak objaśnienia dla znacznika dfn.
  Brak objaśnienia dla znacznika button.
  Cytat blokowy <blockquote>Cytat blokowy</blockquote>
  Cytat blokowy
  Lista punktorowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy <ul> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ul>
  • Pierwszy element
  • Drugi element
  Lista numerowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy <ol> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ol>
  1. Pierwszy element
  2. Drugi element
  Brak objaśnienia dla znacznika li.
  Listy definicji są podobne do innych list HTML. Znacznik <dl> otwiera listę, <dt> otwiera termin definicji, a <dd> otwiera samą definicję. <dl> <dt>Pierwszy termin</dt> <dd>Pierwsza definicja</dd> <dt>Drugi termin</dt> <dd>Druga definicja</dd> </dl>
  Pierwszy termin
  Pierwsza definicja
  Drugi termin
  Druga definicja
  Brak objaśnienia dla znacznika dt.
  Brak objaśnienia dla znacznika dd.
  Nagłówek <h2>Podtytuł</h2>

  Podtytuł

  Nagłówek <h3>Podtytuł trzeciego stopnia</h3>

  Podtytuł trzeciego stopnia

  Nagłówek <h4>Podtytuł czwartego stopnia</h4>

  Podtytuł czwartego stopnia

  Nagłówek <h5>Podtytuł piątego stopnia</h5>
  Podtytuł piątego stopnia
  Nagłówek <h6>Podtytuł szóstego stopnia</h6>
  Podtytuł szóstego stopnia
  Domyślnie znaczniki akapitu dodawane są automatycznie, więc z takich znaczników należy korzystać tylko do wprowadzenia dodatkowych akapitów. <p>Akapit pierwszy.</p> <p>Akapit drugi.</p>

  Akapit pierwszy.

  Akapit drugi.

  Domyślnie znaczniki nowych linii wstawiane są automatycznie, więc z takich znaczników należy korzystać tylko do wprowadzenia dodatkowych odstępów. Znacznik nowej linii różni się od innych, ponieważ nie występuje w dwóch wariantach (otwierającym i zamykającym). By być w zgodzie ze standardem XHTML 1.0, należy postawić znak " /" wewnątrz znacznika. Tekst ze <br />znakiem końca linii Tekst ze
  znakiem końca linii
  Brak objaśnienia dla znacznika span.
  Brak objaśnienia dla znacznika img.
  Tabela <table> <tr><th>Nagłówek tabeli</th></tr> <tr><td>Komórka tabeli</td></tr> </table>
  Nagłówek tabeli
  Komórka tabeli
  Brak objaśnienia dla znacznika caption.
  Brak objaśnienia dla znacznika tbody.
  Brak objaśnienia dla znacznika thead.
  Brak objaśnienia dla znacznika tfoot.
  Brak objaśnienia dla znacznika th.
  Brak objaśnienia dla znacznika td.
  Brak objaśnienia dla znacznika tr.

  Większość nietypowych znaków może być wprowadzona bezpośrednio bez żadnych problemów.

  W celu obejścia problemów można wykorzystać encje HTML. Przykładowo &amp; aby uzyskać znak &. Pełna lista encji HTML jest w tym miejscu. Niektóre z dostępnych tam znaków to:

  Opis znaku Wpisuje się Otrzymuje się
  Znak ampersand &amp; &
  Większy niż &gt; >
  Mniejszy niż &lt; <
  Cudzysłów &quot; "
 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Znaki końca linii i akapitu są automatycznie rozpoznawane. Znaczniki końca linii <br />, <p> akapitu </p> i końca akapitu </p> są wstawiane automatycznie. Jeśli akapity nie są rozpoznawane dodaj po prostu kilka pustych linii.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798