Scope: Getting Started
Title Objectives
00 PoS content syndication HOWTO

Part of the PoS contents can be syndicated by mean of the the PoS "REST GET" export functionality. Here is how.
 

Scope: Solutions
Title Objectives
Solution Tutorial

This tutorial aims at teaching the user how to add a solution, and how to add all information on this solution.

Scope: Trials
Title Objectives
Trial tutorial

This tutorial aims at teaching the user how to add a , and how to add/edit all information about this trial.

Scope: User Management
Title Objectives
User Management Tutorial

This tutorial aims to show how to:

  • request an account for the PoS website
  • reset your password
  • find help texts and contact the helpdesk

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.