As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
IP-MESH i sieć mobilna ad hoc

Sieci IP-MESH | rozwiązania MANet

Jedną z naszych kluczowych kompetencji jako firmy niezależnej od wszelkich producentów jest rozpoznawanie trendów technologicznych oraz ocena i definiowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań.
Logo MoreIT

MoreIT – wsparcie odpowiedzialnych innowacji i etyki cyfrowej

Narzędzia i usługi dla odpowiedzialnej innowacji i etyki cyfrowej.
Strona główna, niewymagająca wyjaśnień

FRT – Field Reporting Tool

Field Reporting Tool to platforma umożliwiająca gromadzenie i szybkie udostępnianie georeferencyjnych informacji multimedialnych.
Platforma symulacyjna SIM-CI

SIM-CI

SIM-CI oferuje przegląd kluczowej infrastruktury (sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne, internetowe, drogowe i transportowe), która będzie zagrożona wskutek wystąpienia destrukcyjnych wydarzeń, takich jak powódź lub cyberatak.
Widok łańcucha dostaw

HumLogSuite

HumLogSuite to platforma oceny działania, obsługująca procesy logistyczne w zarządzaniu kryzysowym.
MDA Command and Control w Trial 2

System MDA Command and Control

System MDA C4I umożliwia efektywne reagowanie w czasie rzeczywistym na zadania w terenie (np. osoby potrzebujące pomocy medycznej) poprzez alokowanie terenu, alokowanie potrzebnych i dostępnych zasobów, przydzielenie zadań do zasobów i monitorowanie wykonania.
Graficzny interfejs użytkownika

LifeX COP

LifeX COP to sieciocentryczne rozwiązanie dla wielu użytkowników, opracowane przez firmę Frequentis w odpowiedzi na brak wspólnego obrazu operacyjnego w dziedzinie zarządzania kryzysowego.
Schemat SMAP

Social Media Analysis Platform (SMAP)

SMAP umożliwia znajdowanie informacji dotyczących kryzysu w mediach społecznościowych.
dd

Szybkie odwzorowanie

DroneRapidMapping umożliwia szybkie odwzorowanie obszaru zdarzenia/kryzysu. Rozwiązanie pozwala na bardzo szybkie generowanie ortofotomap opartych na danych obrazowych pozyskanych przez dron (RPAS) dostępny dla uczestników działań ratowniczych lub zarządzania kryzysowego.
Ulotka EuroSIM, pierwsza strona

EuroSIM

EuroSIM to narzędzie do zarządzania informacjami / zwiększania świadomości sytuacyjnej, finansowane ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w pakiecie z nieodłącznymi, od dawna wykorzystywanymi i doskonalonymi przez czołowe siły zbrojne NATO algorytmami modelowania i symulacji z zapewnieniem przystępności usług
Samopoziomujący pojazd ratowniczy z noszami do zastosowań w trudnym terenie

Nordic GTV (żyroskopowy pojazd terenowy)

Nordic Gyro Terrain Vehicle to niewielka przyczepa do zastosowań terenowych. Może być ciągnięta przez dowolny pojazd terenowy z napędem silnikowym (quad), łącznie ze skuterami śnieżnymi.
Zrzut z ekranu ICM

REM Railway Incident Management

REM Railway Incident Management firmy Frequentis umożliwia obsługiwanie zdarzeń związanych z koleją przez personel zarówno na miejscu, jak i poza terenem, od zdarzeń operacyjnych i technicznych po sytuacje awaryjne i kryzysowe.
Graficzny interfejs użytkownika

IO-DA

Rozwiązanie IO-DA usprawnia ocenę sytuacji poprzez dostarczenie różnych możliwości modelowania.
GINA – centrala

GINA

System GINA to technologia oprogramowania kartograficznego na komputery, tablety i smartfony
WDS używany przez IDF podczas ćwiczeń

Stacja dystrybucji wody EZPack (WDS)

EZPack Water Distribution System (WDS) to kompleksowe rozwiązanie do dostarczania wody w sytuacjach awaryjnych, kryzysu wodnego i podczas klęski żywiołowej.
monitor

DIVOS – zaawansowany system rejestrowania danych krytycznych dla misji

System rejestrowania DIVOS umożliwia dokładne monitorowanie wszystkich wydarzeń i działań podczas wszystkich faz cyklu kryzysowego. System gromadzi i archiwizuje komunikację głosową, informacje z monitoringu oraz wszystkie działania operatora.
Zarządzanie transgranicznym pożarem z różnymi zdarzeniami i rozprzestrzenianie się chmury gazu.

PORTAL ZARZĄDZANIA MIEJSKIEGO

Portal zarządzania miejskiego został opracowany specjalnie z myślą o rutynowym zarządzaniu operacjami dużego miasta, a także dużymi wydarzeniami i sytuacjami kryzysowymi.
Widok urządzenia w GDACSmobile

GDACSmobile

GDACSmobile to platforma pomocnicza do gromadzenia i udostępniania informacji z zakresu świadomości sytuacyjnej. Jej celem jest obsługiwanie dwóch głównych grup docelowych z różnymi uprawnieniami i rolami: osoby zajmujące się pomocą humanitarną i sama (poszkodowana) ludność.
Rzeczywistość mieszana pokazana w okularach

Okulary do rzeczywistości mieszanej

Korzystanie z okularów do rzeczywistości mieszanej w celu szkolenia, informowania i ostrzegania służb ratowniczych
domyślnie

PROTECT

Korzystająca z know-how i specjalistycznej wiedzy pozyskanej w trakcie opracowywania narzędzia CECIS aplikacja PROTECT jest internetowym systemem ostrzegania i powiadamiania na temat sytuacji awaryjnych (oraz wczesnego ostrzegania) dotyczących obrony cywilnej.
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798