As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, platforma do integracji danych i rozwoju

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite to rodzina produktów umożliwiająca służbom ratowniczym szybkie zbudowanie wirtualnego odwzorowania w 4D (środowisko syntetyczne 3D + wymiar czasu) dla każdego potencjalnego obszaru objętego kryzysem na Ziemi.
3Di umożliwia precyzyjne modelowanie powodzi

3Di – gospodarka wodna

3Di to wszechstronne narzędzie gospodarki wodnej w chmurze, umożliwiające prognozowanie powodzi i mapowanie ryzyka.
Międzynarodowa Karta Pacjenta w eHealthPass

eHealthPass

eHealthPass to rozwiązanie pacjentocentryczne, umożliwiające pacjentom bezpieczne przekazywanie pełnych informacji medycznymi przez telefon i zarządzanie nimi. W czasach kryzysu oferuje pracownikom służby zdrowia szybki dostęp do ważnych informacji medycznych pacjentów
STORM_Collaborative Decision-Making Dashboard_strona główna. Obejmuje to obiekty kulturowe, które są obecnie chronione, np. Termy Dioklecjana (Rzym, Włochy), historyczne centrum Retimno (Kreta, Grecja), Efez (Anatolia, Turcja)

STORM

STORM Dashboard oferuje usługi współpracy i operacyjności w celu lepszego działania w fazach zapobiegania i interwencji kryzysowej
AIR Worldwide

Modele AIR Life i Health

Modele AIR pomagają w przewidywaniu czynników ryzyka zachorowalności i śmiertelności w celu ułatwienia optymalnego zarządzania ryzykiem, przeniesienia ryzyka, a także podejmowania decyzji na rzecz ograniczania ryzyka odpowiednio do celów strategicznych organizacji.
Interfejs Proceed Laboratory

PROCeed Laboratory

PROCeed Laboratory wspiera decydentów w wyborze najlepszych rozwiązań poprzez symulowanie konsekwencji decyzji i wydarzeń na podstawie predefiniowanych zasad przyczynowo-skutkowych.
Water-Gate© w akcji podczas powstrzymywania burzowych wód w rzece

Ochrona przeciwpowodziowa dla miast w sytuacji awaryjnej | elastyczne zapory Water-Gate©

Zapobieganie powodzi w każdych okolicznościach. Water-Gate© to elastyczna zapora przeciwpowodziowa na sytuacje kryzysowe, wykorzystująca siłę powodzi lub wody gaśniczej do automatycznego napełnienia, rozprowadzenia i ustabilizowania.
inne

Debris Tool

Debris Tool to narzędzie programowe, przeznaczone do łączenia różnych zdefiniowanych danych z terenu, danych z analiz historycznych i innych źródeł w celu przewidywania i modelowania opcji usuwania odpadów i gruzów w środowisku po sytuacji kryzysowej.
Graficzny interfejs użytkownika

LifeX COP

LifeX COP to sieciocentryczne rozwiązanie dla wielu użytkowników, opracowane przez firmę Frequentis w odpowiedzi na brak wspólnego obrazu operacyjnego w dziedzinie zarządzania kryzysowego.
Platforma symulacyjna SIM-CI

SIM-CI

SIM-CI oferuje przegląd kluczowej infrastruktury (sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne, internetowe, drogowe i transportowe), która będzie zagrożona wskutek wystąpienia destrukcyjnych wydarzeń, takich jak powódź lub cyberatak.
GINA – centrala

GINA

System GINA to technologia oprogramowania kartograficznego na komputery, tablety i smartfony
Logo MoreIT

MoreIT – wsparcie odpowiedzialnych innowacji i etyki cyfrowej

Narzędzia i usługi dla odpowiedzialnej innowacji i etyki cyfrowej.
Ulotka EuroSIM, pierwsza strona

EuroSIM

EuroSIM to narzędzie do zarządzania informacjami / zwiększania świadomości sytuacyjnej, finansowane ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w pakiecie z nieodłącznymi, od dawna wykorzystywanymi i doskonalonymi przez czołowe siły zbrojne NATO algorytmami modelowania i symulacji z zapewnieniem przystępności usług
Zrzut z ekranu ICM

REM Railway Incident Management

REM Railway Incident Management firmy Frequentis umożliwia obsługiwanie zdarzeń związanych z koleją przez personel zarówno na miejscu, jak i poza terenem, od zdarzeń operacyjnych i technicznych po sytuacje awaryjne i kryzysowe.
monitor

DIVOS – zaawansowany system rejestrowania danych krytycznych dla misji

System rejestrowania DIVOS umożliwia dokładne monitorowanie wszystkich wydarzeń i działań podczas wszystkich faz cyklu kryzysowego. System gromadzi i archiwizuje komunikację głosową, informacje z monitoringu oraz wszystkie działania operatora.
Poziom wody z przekroczeniem wartości progowych

Emergency Mapping Tool (EMT)

Łatwe w obsłudze rozwiązanie z zakresu zarządzania kryzysowego do udostępniania i wizualizowania informacji dotyczących zarządzania kryzysowego. Ułatwia komunikację nawet w wielojęzycznych, międzyorganizacyjnych konfiguracjach ad hoc
Logo GLEAMviz

Symulator GLEAMviz

Realistyczny symulator rozprzestrzenia się choroby zakaźnej i wybuchu pandemii, oparty na metapopulacyjnym modelu stochastycznym o nazwie GLEAM, z wykorzystaniem rzeczywistych danych dotyczących spisów ludności i mobilności.
Rola systemu

zirkarta

Zirkarta dostarcza odpowiednie informacje do odpowiednich osób w odpowiednim czasie, aby umożliwić osobom rozproszonym geograficznie prowadzenie współpracy w kierunku osiągnięcia wspólnego celu w czasie kryzysu.
Team Österreich digital

Team Österreich digital

Team Österreich digital to kompleksowe narzędzie do cyfrowego zarządzania wolontariuszami.
Można podłączyć nawet do 40 multipleksowanych terenowych terminali telefonicznych do kabla terenowego na długości 14 km, każdy z własnym identyfikatorem służącym do wybierania. System pracuje samodzielnie i autonomicznie pod względem energetycznym przez 8 tygodni. Obsługuje 7 jednoczesnych połączeń dwukierunkowych, połączenia konferencyjne, połączenie transmisyjne itp., wszystko, co potrzebne dla zapewnienia efektywnego dowodzenia, kontroli i koordynacji. Może współpracować również z innymi sieciami.

Terenowy system telefoniczny do użytku w sytuacji kryzysowej

APM-40 umożliwia szybkie wdrożenie kompleksowej sieci komunikacji głosowej w obszarach dotkniętych klęską żywiołową, nawet jeżeli wszystkie inne elementy infrastruktury komunikacyjnej nie działają.

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.