As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
AIT PSH – wdrożenie federacyjne: PSH uwzględnia topologiczne i organizacyjne potrzeby wdrożeniowe (w tym bezpieczne przechodzenie do sieci)

Public Safety Hub

Rozwiązania z zakresu interoperacyjności i usług dla interesariuszy i organizacji służb ratowniczych w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego i zarządzania w razie klęski żywiołowej.
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, platforma do integracji danych i rozwoju

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite to rodzina produktów umożliwiająca służbom ratowniczym szybkie zbudowanie wirtualnego odwzorowania w 4D (środowisko syntetyczne 3D + wymiar czasu) dla każdego potencjalnego obszaru objętego kryzysem na Ziemi.
Ilustracja rozwiązania z PoS

Portfolio of Solutions (en)

Internetowy system zarządzania wiedzą, łączący luki w zarządzaniu kryzysowym z odpowiednimi rozwiązaniami
Przegląd sytuacji z narzędziem CrowdTasker

CrowdTasker

CrowdTasker umożliwia organom zarządzania kryzysowego przekazywanie instrukcji dla dużych grup pozainstytucjonalnych (spontanicznych albo wcześniej zarejestrowanych) wolontariuszy w formie personalizowanych zadań, kontekstowych informacji, ostrzeżeń i alertów, a także pozyskiwanie od nich informacji na zasadzie crowdsourcingu.
śledzenie samolotów, informacje o pogodzie, wyświetlanie danych telemetrycznych i czat

Usługa zarządzania misją na zasadzie współpracy – PLANET

W sytuacjach kryzysowych udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie! Aby odpowiedzieć na tę potrzebę, firma ATMOSPHERE opracowała PLANET – usługę zarządzania misją na zasadzie współpracy, umożliwiającą komunikację na pokładzie i na ziemi w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu na świecie.
domyślnie

PROTECT

Korzystająca z know-how i specjalistycznej wiedzy pozyskanej w trakcie opracowywania narzędzia CECIS aplikacja PROTECT jest internetowym systemem ostrzegania i powiadamiania na temat sytuacji awaryjnych (oraz wczesnego ostrzegania) dotyczących obrony cywilnej.
Interfejs Proceed Laboratory

PROCeed Laboratory

PROCeed Laboratory wspiera decydentów w wyborze najlepszych rozwiązań poprzez symulowanie konsekwencji decyzji i wydarzeń na podstawie predefiniowanych zasad przyczynowo-skutkowych.
Pożary lasu / samoczynne pożary stawiają szczególne wymagania dla rozwiązań do zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej

ARGUS Fire

Rozwiązanie do zarządzania postępowaniem w sytuacji pożaru lasu/samoczynnego pożaru na podstawie powietrznego systemu wieloczujnikowego, przetwarzania danych i zarządzania zasobami
Gare du Nord – ewakuacja

SE-Star: symulator tłumu firmy THALES

Od 2008 roku w Data Science & Artificial Intelligence Labs firmy THALES trwają prace nad mechanizmem symulacji tłumu o nazwie SE-Star. Jest to symulator życia uwzględniający zmienne wewnętrzne, motywacje i emocje, bodźce, osobowość i zachowania.
Integracja systemu za pośrednictwem Common Information Space (CIS)

EPISECC CIS

Common Information Space jako możliwość współpracy w zarządzaniu kryzysowym
Graficzny interfejs użytkownika

LifeX COP

LifeX COP to sieciocentryczne rozwiązanie dla wielu użytkowników, opracowane przez firmę Frequentis w odpowiedzi na brak wspólnego obrazu operacyjnego w dziedzinie zarządzania kryzysowego.
Platforma symulacyjna SIM-CI

SIM-CI

SIM-CI oferuje przegląd kluczowej infrastruktury (sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne, internetowe, drogowe i transportowe), która będzie zagrożona wskutek wystąpienia destrukcyjnych wydarzeń, takich jak powódź lub cyberatak.
Logo MoreIT

MoreIT – wsparcie odpowiedzialnych innowacji i etyki cyfrowej

Narzędzia i usługi dla odpowiedzialnej innowacji i etyki cyfrowej.
dd

Szybkie odwzorowanie

DroneRapidMapping umożliwia szybkie odwzorowanie obszaru zdarzenia/kryzysu. Rozwiązanie pozwala na bardzo szybkie generowanie ortofotomap opartych na danych obrazowych pozyskanych przez dron (RPAS) dostępny dla uczestników działań ratowniczych lub zarządzania kryzysowego.
Samopoziomujący pojazd ratowniczy z noszami do zastosowań w trudnym terenie

Nordic GTV (żyroskopowy pojazd terenowy)

Nordic Gyro Terrain Vehicle to niewielka przyczepa do zastosowań terenowych. Może być ciągnięta przez dowolny pojazd terenowy z napędem silnikowym (quad), łącznie ze skuterami śnieżnymi.
Zrzut z ekranu ICM

REM Railway Incident Management

REM Railway Incident Management firmy Frequentis umożliwia obsługiwanie zdarzeń związanych z koleją przez personel zarówno na miejscu, jak i poza terenem, od zdarzeń operacyjnych i technicznych po sytuacje awaryjne i kryzysowe.
Zarządzanie transgranicznym pożarem z różnymi zdarzeniami i rozprzestrzenianie się chmury gazu.

PORTAL ZARZĄDZANIA MIEJSKIEGO

Portal zarządzania miejskiego został opracowany specjalnie z myślą o rutynowym zarządzaniu operacjami dużego miasta, a także dużymi wydarzeniami i sytuacjami kryzysowymi.
Poziom wody z przekroczeniem wartości progowych

Emergency Mapping Tool (EMT)

Łatwe w obsłudze rozwiązanie z zakresu zarządzania kryzysowego do udostępniania i wizualizowania informacji dotyczących zarządzania kryzysowego. Ułatwia komunikację nawet w wielojęzycznych, międzyorganizacyjnych konfiguracjach ad hoc
Logo GLEAMviz

Symulator GLEAMviz

Realistyczny symulator rozprzestrzenia się choroby zakaźnej i wybuchu pandemii, oparty na metapopulacyjnym modelu stochastycznym o nazwie GLEAM, z wykorzystaniem rzeczywistych danych dotyczących spisów ludności i mobilności.
Przegląd projektu: wiedza o lokalnej sytuacji w czasie rzeczywistym dla sił bezpieczeństwa podczas misji w sytuacjach kryzysu i klęski żywiołowej.

SecuRescue

Wiedza o lokalnej sytuacji w czasie rzeczywistym dla sił bezpieczeństwa podczas misji w sytuacjach kryzysu i klęski żywiołowej.

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.