As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Ekran główny aplikacji AIOSAT

AIOSAT

System AIOSAT (Autonomous Indoor / Outdoor Safety Tracking System) umożliwia dowódcy zespołu/brygady śledzenie lokalizacji, łącznie z przedziałem ufności w zakresie lokalizacji, co stanowi odpowiedź na potrzeby służb ratowniczych.
Przeglądarka Ocena ryzyka powodziowego w czasie rzeczywistym – groble

Przeglądarka Ocena ryzyka powodziowego w czasie rzeczywistym

W przeglądarce Ocena ryzyka powodziowego w czasie rzeczywistym informacje dotyczące ryzyka są przedstawiane dla aktualnej sytuacji (na podstawie pomiarów) i nadchodzących dni na podstawie prognoz, z wykorzystaniem jednego źródła prawdziwych informacji dla wszystkich codziennych operacyjnych procesów roboczych.
Międzynarodowa Karta Pacjenta w eHealthPass

eHealthPass

eHealthPass to rozwiązanie pacjentocentryczne, umożliwiające pacjentom bezpieczne przekazywanie pełnych informacji medycznymi przez telefon i zarządzanie nimi. W czasach kryzysu oferuje pracownikom służby zdrowia szybki dostęp do ważnych informacji medycznych pacjentów
STORM_Collaborative Decision-Making Dashboard_strona główna. Obejmuje to obiekty kulturowe, które są obecnie chronione, np. Termy Dioklecjana (Rzym, Włochy), historyczne centrum Retimno (Kreta, Grecja), Efez (Anatolia, Turcja)

STORM

STORM Dashboard oferuje usługi współpracy i operacyjności w celu lepszego działania w fazach zapobiegania i interwencji kryzysowej
infografika projektu

I-REACT

Ze względu na zmiany klimatu występowanie zjawisk powodziowych, samoczynnych pożarów i innych skrajnych wydarzeń pogodowych staje się coraz częstsze i bardziej intensywne. Taki scenariusz stwarza wyzwanie dla aktualnie stosowanych systemów zarządzania ryzykiem.
Elementy informacyjne do analizy klęsk żywiołowych

Baza EPISECC

Baza EPISECC jest przeznaczona do analizy zarządzania wybranymi wcześniejszymi klęskami żywiołowymi, ze szczególnym ukierunkowaniem na interoperacyjność i efektywność.
Widok urządzenia w GDACSmobile

GDACSmobile

GDACSmobile to platforma pomocnicza do gromadzenia i udostępniania informacji z zakresu świadomości sytuacyjnej. Jej celem jest obsługiwanie dwóch głównych grup docelowych z różnymi uprawnieniami i rolami: osoby zajmujące się pomocą humanitarną i sama (poszkodowana) ludność.
Aplikacja i platforma Emergency Management

Aplikacja i platforma Emergency Management

Oprogramowanie wspierające osoby odgrywające role koordynacyjne lub zarządzające podczas wydarzenia, zdarzenia, sytuacji awaryjnej, kryzysu lub klęski.
Widok łańcucha dostaw

HumLogSuite

HumLogSuite to platforma oceny działania, obsługująca procesy logistyczne w zarządzaniu kryzysowym.
Schemat SMAP

Social Media Analysis Platform (SMAP)

SMAP umożliwia znajdowanie informacji dotyczących kryzysu w mediach społecznościowych.
Ulotka EuroSIM, pierwsza strona

EuroSIM

EuroSIM to narzędzie do zarządzania informacjami / zwiększania świadomości sytuacyjnej, finansowane ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w pakiecie z nieodłącznymi, od dawna wykorzystywanymi i doskonalonymi przez czołowe siły zbrojne NATO algorytmami modelowania i symulacji z zapewnieniem przystępności usług
Graficzny interfejs użytkownika

IO-DA

Rozwiązanie IO-DA usprawnia ocenę sytuacji poprzez dostarczenie różnych możliwości modelowania.
ScenarioExecution_INPRERScenarioBuildingTool

Scenario Building Tool

Dynamiczne narzędzie do symulacji scenariuszy z wieloma zagrożeniami do szkolenia organów obrony cywilnej
Rola systemu

zirkarta

Zirkarta dostarcza odpowiednie informacje do odpowiednich osób w odpowiednim czasie, aby umożliwić osobom rozproszonym geograficznie prowadzenie współpracy w kierunku osiągnięcia wspólnego celu w czasie kryzysu.

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.