As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Logo GLEAMviz

Symulator GLEAMviz

Realistyczny symulator rozprzestrzenia się choroby zakaźnej i wybuchu pandemii, oparty na metapopulacyjnym modelu stochastycznym o nazwie GLEAM, z wykorzystaniem rzeczywistych danych dotyczących spisów ludności i mobilności.

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.