As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Pożary lasu / samoczynne pożary stawiają szczególne wymagania dla rozwiązań do zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej

ARGUS Fire

Rozwiązanie do zarządzania postępowaniem w sytuacji pożaru lasu/samoczynnego pożaru na podstawie powietrznego systemu wieloczujnikowego, przetwarzania danych i zarządzania zasobami
inne

Debris Tool

Debris Tool to narzędzie programowe, przeznaczone do łączenia różnych zdefiniowanych danych z terenu, danych z analiz historycznych i innych źródeł w celu przewidywania i modelowania opcji usuwania odpadów i gruzów w środowisku po sytuacji kryzysowej.
Poziom wody z przekroczeniem wartości progowych

Emergency Mapping Tool (EMT)

Łatwe w obsłudze rozwiązanie z zakresu zarządzania kryzysowego do udostępniania i wizualizowania informacji dotyczących zarządzania kryzysowego. Ułatwia komunikację nawet w wielojęzycznych, międzyorganizacyjnych konfiguracjach ad hoc
Przegląd projektu: wiedza o lokalnej sytuacji w czasie rzeczywistym dla sił bezpieczeństwa podczas misji w sytuacjach kryzysu i klęski żywiołowej.

SecuRescue

Wiedza o lokalnej sytuacji w czasie rzeczywistym dla sił bezpieczeństwa podczas misji w sytuacjach kryzysu i klęski żywiołowej.
Koncepcja lotnicza

ARGUS

Wsparcie lotnicze zapewniające optymalizację dowodzenia operacyjnego w zarządzaniu kryzysowym

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.