As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Ilustracja rozwiązania z PoS

Portfolio of Solutions (en)

Internetowy system zarządzania wiedzą, łączący luki w zarządzaniu kryzysowym z odpowiednimi rozwiązaniami
AIT PSH – wdrożenie federacyjne: PSH uwzględnia topologiczne i organizacyjne potrzeby wdrożeniowe (w tym bezpieczne przechodzenie do sieci)

Public Safety Hub

Rozwiązania z zakresu interoperacyjności i usług dla interesariuszy i organizacji służb ratowniczych w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania kryzysowego i zarządzania w razie klęski żywiołowej.
Ekran główny aplikacji AIOSAT

AIOSAT

System AIOSAT (Autonomous Indoor / Outdoor Safety Tracking System) umożliwia dowódcy zespołu/brygady śledzenie lokalizacji, łącznie z przedziałem ufności w zakresie lokalizacji, co stanowi odpowiedź na potrzeby służb ratowniczych.
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, platforma do integracji danych i rozwoju

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite to rodzina produktów umożliwiająca służbom ratowniczym szybkie zbudowanie wirtualnego odwzorowania w 4D (środowisko syntetyczne 3D + wymiar czasu) dla każdego potencjalnego obszaru objętego kryzysem na Ziemi.
Strona tytułowa EMP

Platforma do zarządzania ewakuacją „HERACLIS”

EMP HERACLIS to rozwiązanie programowe umożliwiające koordynowanie transgranicznej ewakuacji ludności cywilnej z obszarów objętych kryzysem oraz ułatwienie ich repatriacji
Przegląd rozwiązania

Airborne and Terrestrial Situational Awareness

Rozwiązanie „Airborne and Terrestrial Situational Awareness” składa się z kilku indywidualnych komponentów i narzędzi, zintegrowanych w kompletny system, gotowych do wdrożenia w różnych scenariuszach. Systemy mogą być używane także w różnych kombinacjach.
ENGAGE na 3 monitorach

ENGAGE IMS/CAD

Pakiet ENGAGE IMS/CAD to zintegrowane rozwiązanie do koordynacji w razie zdarzeń i sytuacji kryzysowych dla organizacji bezpieczeństwa publicznego i prywatnego
domyślnie

PROTECT

Korzystająca z know-how i specjalistycznej wiedzy pozyskanej w trakcie opracowywania narzędzia CECIS aplikacja PROTECT jest internetowym systemem ostrzegania i powiadamiania na temat sytuacji awaryjnych (oraz wczesnego ostrzegania) dotyczących obrony cywilnej.
Korzystanie z XVR Crisis Media podczas ćwiczenia zarządzania w sytuacji awaryjnej

XVR Crisis Media

Za pomocą XVR Crisis Media można prowadzić szkolenia dotyczące monitorowania komunikatów pochodzących z mediów informacyjnych, mediów społecznościowych lub wewnętrznych źródeł komunikacji w sytuacji kryzysowej oraz zarządzania takimi przekazami.
Rzeczywistość mieszana pokazana w okularach

Okulary do rzeczywistości mieszanej

Korzystanie z okularów do rzeczywistości mieszanej w celu szkolenia, informowania i ostrzegania służb ratowniczych
Graficzny interfejs użytkownika

Przygotowanie do podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej

PROCeed to system komputerowy, który przygotowuje swoich użytkowników do podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych.
Interfejs Proceed Laboratory

PROCeed Laboratory

PROCeed Laboratory wspiera decydentów w wyborze najlepszych rozwiązań poprzez symulowanie konsekwencji decyzji i wydarzeń na podstawie predefiniowanych zasad przyczynowo-skutkowych.
Pożary lasu / samoczynne pożary stawiają szczególne wymagania dla rozwiązań do zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej

ARGUS Fire

Rozwiązanie do zarządzania postępowaniem w sytuacji pożaru lasu/samoczynnego pożaru na podstawie powietrznego systemu wieloczujnikowego, przetwarzania danych i zarządzania zasobami
inne

Debris Tool

Debris Tool to narzędzie programowe, przeznaczone do łączenia różnych zdefiniowanych danych z terenu, danych z analiz historycznych i innych źródeł w celu przewidywania i modelowania opcji usuwania odpadów i gruzów w środowisku po sytuacji kryzysowej.
Gare du Nord – ewakuacja

SE-Star: symulator tłumu firmy THALES

Od 2008 roku w Data Science & Artificial Intelligence Labs firmy THALES trwają prace nad mechanizmem symulacji tłumu o nazwie SE-Star. Jest to symulator życia uwzględniający zmienne wewnętrzne, motywacje i emocje, bodźce, osobowość i zachowania.
infografika projektu

I-REACT

Ze względu na zmiany klimatu występowanie zjawisk powodziowych, samoczynnych pożarów i innych skrajnych wydarzeń pogodowych staje się coraz częstsze i bardziej intensywne. Taki scenariusz stwarza wyzwanie dla aktualnie stosowanych systemów zarządzania ryzykiem.
Elementy informacyjne do analizy klęsk żywiołowych

Baza EPISECC

Baza EPISECC jest przeznaczona do analizy zarządzania wybranymi wcześniejszymi klęskami żywiołowymi, ze szczególnym ukierunkowaniem na interoperacyjność i efektywność.
Integracja systemu za pośrednictwem Common Information Space (CIS)

EPISECC CIS

Common Information Space jako możliwość współpracy w zarządzaniu kryzysowym
ScenarioExecution_INPRERScenarioBuildingTool

Scenario Building Tool

Dynamiczne narzędzie do symulacji scenariuszy z wieloma zagrożeniami do szkolenia organów obrony cywilnej
Poziom wody z przekroczeniem wartości progowych

Emergency Mapping Tool (EMT)

Łatwe w obsłudze rozwiązanie z zakresu zarządzania kryzysowego do udostępniania i wizualizowania informacji dotyczących zarządzania kryzysowego. Ułatwia komunikację nawet w wielojęzycznych, międzyorganizacyjnych konfiguracjach ad hoc

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.