As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Pożary lasu / samoczynne pożary stawiają szczególne wymagania dla rozwiązań do zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej

ARGUS Fire

Rozwiązanie do zarządzania postępowaniem w sytuacji pożaru lasu/samoczynnego pożaru na podstawie powietrznego systemu wieloczujnikowego, przetwarzania danych i zarządzania zasobami
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798