System AIOSAT (Autonomous Indoor / Outdoor Safety Tracking System) umożliwia dowódcy zespołu/brygady śledzenie lokalizacji, łącznie z przedziałem ufności w zakresie lokalizacji, co stanowi odpowiedź na potrzeby służb ratowniczych.

Tym samym dowódca zespołu ma do dyspozycji informacje potrzebne do powodzenia operacji oraz uniknięcia ofiar śmiertelnych. składa się z dwóch elementów:

Przenośny system (dla służb ratowniczych): wyposażony w zaawansowany system pozycjonowania AIOSAT i system komunikacyjny AIOSAT. Ten przenośny system będzie mieć następujące funkcje:

 • Stałe transmitowanie pozycji służb ratowniczych. o Umożliwienie przekazywania danych między dowódcą zespołu a strażakami i Mobilnym Centrum Koordynacji (MCK) w celu wymiany poleceń i ostrzeżeń związanych z ogólnymi operacjami w ramach misji, a w szczególności w celu zapobiegania wejściu pracowników do miejsc niebezpiecznych.
 • Strażacy otrzymują tylko różne alarmy akustyczne, bez interakcji z systemem, brygady i MCK korzystają z informacji o wartości dodanej dostarczanych przez AIOSAT, co zapewnia również bezpieczeństwo osób będących pod ich opieką.
 • Otrzymywanie wymaganych informacji od Mobilnego Centrum Koordynacji (MCK) w celu poprawy dokładności pozycjonowania (różnicowe dane korekcyjne dla pseudoobszarów) oraz technik monitorowania integralności, takich jak różne technologie Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM), na przykład eRAIM i ARAIM, obowiązkowe do zastosowań w zakresie bezpieczeństwa.

Mobilne Centrum Koordynacji – MCK: jednostka mobilna (samochód ciężarowy) będzie wyposażona w system pozycjonowania AIOSAT, system komunikacji AIOSAT i system śledzenia i ostrzegania AIOSAT. To mobilne centrum koordynacji będzie mieć następujące funkcje:

 • Ciągłe otrzymywanie pozycji grupy służb ratowniczych (zob. Ilustracja 1) i śledzenie pracowników.
 •  Skonfigurowanie systemu w celu pobierania korekcji różnicowych GNSS w czasie rzeczywistym. Proponowane alternatywne rozwiązanie to zastosowanie EGNOS, choć w celu zwiększenia dostępności korekcji w trudnych środowiskach, w których EGNOS nie jest dostępny, rozważany jest również klient NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), na przykład EDAS, w celu uzyskania różnicowych korekcji GNSS.
 • Przesyłanie różnicowych korekcji GNSS i integralności w systemie komunikacji AIOSAT Przesyłanie niezbędnych poleceń w celu zapobiegania wejściu służb ratowniczych do miejsc nieodwracalnie ryzykownych (alarm).
 • Połączenie z istniejącymi systemami pokładowymi i sieciami wewnętrznymi (poprzez SATCOM) w celu uzyskania dostępu do istotnych informacji potrzebnych na użytek misji, np. mapy zewnętrzne i mapy wnętrz.
 • Ogólne monitorowanie sieci i urządzeń AIOSAT oraz zarządzanie nimi.
Supported Use Cases

AIOSAT – przypadek użycia 1: monitorowanie członków zespołu

System AIOSAT umożliwia dowódcy zespołu/brygady śledzenie lokalizacji, łącznie z przedziałem ufności, stanem baterii i stanem systemów komunikacyjnych członków zespołu wyposażonych w przenośny system AIOSAT.

Ponadto dowódca zespołu/brygady otrzymuje komunikaty o osobach w bezruchu lub osobach wchodzących do strefy zaprogramowanej wcześniej jako niebezpieczna.

Related CM functions

AIOSAT – przypadek użycia 2: wysyłanie poleceń i ostrzeżeń do pracowników w terenie

System AIOSAT umożliwia dowódcy zespołu wysyłanie poleceń i ostrzeżeń do strażaków i Mobilnego Centrum Koordynacji (MCC). Może to w szczególności służyć do zapobiegania wejściu służb ratowniczych do miejsc niebezpiecznych.

Informacje o przydzielonych zadaniach dla służb ratowniczych i lokalizacji głównych zagrożeń (miejsce pożaru, zagrożenie wodne, blokada drogi, niebezpieczna substancja w pobliżu) mogą być przesyłane przez dowódcę zespołu/brygady do Mobilnego Centrum Koordynacji w czasie rzeczywistym.

Related CM functions

Illustrations
Ekran główny aplikacji AIOSAT
System AIOSAT umożliwi dowódcy zespołu/brygady stałe śledzenie lokalizacji członków zespołu
Śledzenie w trakcie testów
Przykładowe zagrożenia zlokalizowane przez dowódcę zespołu/brygady
Śledzenie w trakcie testów
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.