This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
vieWTerra Suite to rodzina produktów umożliwiająca służbom ratowniczym szybkie zbudowanie wirtualnego odwzorowania w 4D (środowisko syntetyczne 3D + wymiar czasu) dla każdego potencjalnego obszaru objętego kryzysem na Ziemi.

vieWTerra Evolution, vieWTerra Mobile i vieWTerra Base od VWORLD stanowią połączoną rodzinę produktów „GIS & Simulation”, umożliwiających służbom ratowniczym szybkie zbudowanie wirtualnego odwzorowania w 4D (środowisko syntetyczne 3D + wymiar czasu) dla każdego potencjalnego obszaru objętego kryzysem na Ziemi, dostępnego zarówno na komputerze stacjonarnym (produkt offline/online), jak i urządzeniach mobilnych (przeglądarka internetowa na komputery, tablety i smartfony). Rozwiązania te dostarczają wspólnego obrazu operacyjnego dla zarówno Centrum Dowodzenia, jak i jednostek ratowniczych w terenie.

O ROZWIĄZANIU:

vieWTerra Evolution to narzędzie do obrazowania Ziemi 4D oraz platforma do integracji danych i zasobów oraz rozwoju. Rozwiązanie to może być wykorzystywane do modelowania dowolnego typu miejsca na Ziemi w formacie 3D i tworzenia scenariuszy w ich rzeczywistej lokalizacji w celu symulowania wydarzeń w fazie gotowości kryzysowej, a także może służyć jako globalne repozytorium do budowania spersonalizowanego ogólnoświatowego systemu GIS do bezproblemowej obsługi offline (na komputerach osobistych, laptopach lub tabletach z systemem Windows, z wykorzystaniem pamięci podręcznej do możliwości zastosowania również w terenie) bądź podłączenia do architektury online (internet lub prywatny serwer intranetowy) w celu umożliwienia udostępniania informacji i zasobów między wieloma interesariuszami w fazie reagowania kryzysowego. Wymiana informacji może być realizowana na oba sposoby, do terenu i z terenu, co umożliwia między innymi udostępnianie fotografii wykonanych na miejscu z użyciem powszechnie używanych smartfonów/tabletów dla Centrum Dowodzenia.   

vieWTerra Evolution prezentuje elipsoidalny model Ziemi, zdefiniowany na określonym poziomie rozdzielczości (vieWTerra Base globalne obrazowanie 29 m , 90 m DEM – na 2020: 29 m DEM, baza danych pokrycia terenu 29 m) i umożliwia użytkownikom integrowanie dokładnych obrazów, DEM i baz danych pokrycia terenu do rozdzielczości 45 cm w dowolnym miejscu na świecie, bez ograniczeń co do zasięgu terenu.
Oferuje już ciągłość czasu (zacienienie i oświetlenie w czasie rzeczywistym) oraz dynamiczne symulowanie warunków atmosferycznych, z możliwością powiązania z danymi dotyczącymi pogody dla aktualnego dnia.
Rozwiązanie udostępnia łatwe w obsłudze funkcjonalności typu „przeciągnij i upuść” do dodawania własnych danych i zasobów z wielu źródeł (obiekty 3D / budynki, podmioty dynamiczne i kontrolowane przez użytkownika, takie jak jednostki ratownicze we wszystkich obszarach, np. helikoptery, drony, samochody straży pożarnej, pojazdy itp., które mogą być wykorzystywane do tworzenia scenariuszy lub odwzorowywania ruchu zasobów na żywo – z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych; plików shape lub warstw 2D definiujących np. mapy ciepła, mapy katastrofy, modele rozprzestrzeniania, sytuację taktyczną…; fotogrametrii lub modeli 3D terenu bądź obiektów pozyskanych z LiDAR; personalizowanych etykiet, informacji lub instrukcji na podstawie formularza PDF, wykonanych na miejscu zdarzenia fotografii, nagrań wideo lub audio…), wszystko w obrębie tego samego oprogramowania.

Alternatywnie może służyć także do uzyskania dostępu do strumieni danych WMS/WMTS w standardzie Open Geospatial Consortium, wyświetlanych jako dodatkowe warstwy na globie wirtualnym vieWTerra, na przykład kartografii Open Street Map, usług internetowych Copernicus Imagery lub zasobów Copernicus Emergency Management, takich jak prognozy pożarowe EFFIS itp.

vieWTerra Evolution oferuje również ortorektyfikację w czasie rzeczywistym i nakładanie warstw nowo pozyskanych obrazów z satelity lub drona jako nowoczesny moduł prototypowy do szybkiego odwzorowywania i aktualizowania bazy danych terenu.

Aplikacja uzupełniająca vieWTerra Mobile umożliwia wyświetlanie tych samych danych i bazy danych zasobów w mobilnej, internetowej lub intranetowej aplikacji HTML5 Viewer (dla różnych platform: PC/Mac, tablet, smartfony).

JAKIE TRUDNOŚCI POKONUJE TO ROZWIĄZANIE?

 

 • Ograniczenia w zdolności modelowania dużych obszarów (faza gotowości) i zapewnienia natychmiastowego odwzorowania (faza reagowania)
 • Problemy z interoperacyjnością: głównie poprzez włączenie niejednorodnych źródeł danych i umożliwienie udostępniania danych między wieloma interesariuszami, ponieważ wszystkie zbiory danych są łączone w jednym środowisku „One World” i zamknięte w jednej bazie danych
 • Brak wspólnego obrazu operacyjnej: oferuje rendering 3D (realistyczne środowisko o wysokim poziomie poznawczym i interaktywnym) jako pomoc w prowadzeniu operacji zarówno dla decydentów, jak i dowódców w Centrum Dowodzenia, oraz dla jednostek ratowniczych w terenie
   
Supported Use Cases

3D i modelowanie scenariuszy

vieWTerra Evolution to narzędzie do obrazowania Ziemi 4D oraz platforma do integracji danych i zasobów oraz rozwoju. Rozwiązanie to może być wykorzystywane do modelowania dowolnego typu miejsca na Ziemi w formacie 3D i tworzenia scenariuszy w ich rzeczywistej lokalizacji w celu symulowania wydarzeń w fazie gotowości kryzysowej, a także może służyć jako globalne repozytorium do budowania spersonalizowanego ogólnoświatowego systemu GIS do bezproblemowej obsługi offline (na komputerach osobistych, laptopach lub tabletach z systemem Windows, z wykorzystaniem pamięci podręcznej do możliwości zastosowania również w terenie) bądź podłączenia do architektury online (internet lub prywatny serwer intranetowy) w celu umożliwienia udostępniania informacji i zasobów między wieloma interesariuszami w fazie reagowania kryzysowego. Wymiana informacji może być realizowana na oba sposoby, do terenu i z terenu, co umożliwia między innymi udostępnianie fotografii wykonanych na miejscu z użyciem powszechnie używanych smartfonów/tabletów dla Centrum Kryzysowego.

Related CM functions

Ustalenie obszaru prowadzenia operacji

vieWTerra Evolution to narzędzie do obrazowania Ziemi 4D oraz platforma do integracji danych i zasobów oraz rozwoju.

Może być wykorzystywane jako kompleksowy generator obrazów 3D w czasie rzeczywistym i narzędzie GIS w systemach C3 lub C4ISR, zapewniające wysoce poznawcze środowisko wspólnego obrazu operacyjnego w 4D.
System jest w stanie szybko integrować dane z odległych platform akwizycji (np. dane obrazowe lub dane DEM z satelity bądź dronów) w celu dostarczenia zaktualizowanego widoku terenu w 3D, a tym samym zapewnić praktyczne narzędzie „rzeczywistości wirtualnej” 3D – umożliwiające rejestrowanie elementów wzniesienia terenu w porównaniu z tradycyjnymi mapami 2D – aby lepiej pomagać dowódcom w podejmowaniu decyzji dotyczących umiejscowienia bazy operacyjnej.
Umożliwia także edytowanie terenu wirtualnego w czasie rzeczywistym (np. umieszczenie namiotów i wyposażenia oraz obiektów w przewidywanej lokalizacji) oraz wykonanie zrzutów ekranu lub nagrań wideo w celu szybkiego planowania i rozpowszechniania informacji, aby dokonać szybkiego rozstawienia obozu w praktyczny i bardzo zwizualizowany sposób.     

Related CM functions

Opracowanie i utrzymanie wspólnego obrazu operacyjnego

vieWTerra Evolution to narzędzie do obrazowania Ziemi 4D oraz platforma do integracji danych i zasobów oraz rozwoju.

Może być wykorzystywana jako kompleksowy generator obrazów 3D w czasie rzeczywistym i narzędzie GIS w systemach C3 lub C4ISR, zapewniające wysoce poznawcze środowisko wspólnego obrazu operacyjnego w 4D oraz narzędzia pomiarowe wspierające podejmowanie decyzji, umożliwiające łączenie wielu niejednorodnych źródeł danych, a także monitorowanie przemieszczających się jednostek w fazie reagowania kryzysowego.
oferuje bardzo realistyczny widok 3D dla dowolnego obszaru objętego kryzysem, rozszerzony o wiele geoprzestrzennych informacji i zasobów. Są one dostarczane bezpośrednio przez oprogramowanie (na przykład globalne nazwy geograficzne, dostęp do zgodnych z OGC strumieni WMS-WMTS / map 2D nałożonych jako warstwy na teren 3D) albo wprowadzane przez służby ratownicze, w fazie gotowości kryzysowej lub w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w fazie reagowania, w formie:

– plików shape, pinezek, znaczników, punktów sygnalizacyjnych, dróg, rzek itp. lub konkretnych stref zagrożenia, lokalizacji zasobów, obiektów itp.)

– lokalnych warstw GeoTIFF w 2D (map 2D wyświetlanych jako lokalna warstwa nałożona: mapy ciepła, mapy katastrofy, modele rozprzestrzeniania…)

– wielu treści multimedialnych z geotagowaniem (fotografie, nagrania wideo, audio, informacje PDF: raporty, instrukcje, mapy, wykresy) pochodzących z terenu

– ruchomych ikon lub elementów 3D, przedstawiających zmiany sytuacji taktycznej (poprzez protokół komunikacyjny)   

Wymiana informacji może być realizowana na oba sposoby, do terenu i z terenu, co umożliwia między innymi udostępnianie fotografii wykonanych na miejscu z użyciem powszechnie używanych smartfonów/tabletów dla Centrum Kryzysowego, bezpośrednie wyświetlanie i potencjalnie połączenie ich z widokiem 3D (rzeczywistość rozszerzona). 

Pozwala także na kwerendowanie i oznaczanie terenu (odległość, wysokość, pomiar powierzchni, profil, linia widzenia, narzędzia ukierunkowujące i funkcje rysowania lub malowania) do analizy terenu jako wspomaganie procesu podejmowania decyzji oraz lepszej oceny aktualnej sytuacji w odpowiednim momencie dnia (dynamiczne oświetlenie i zacienienie) i w warunkach atmosferycznych danego dnia poprzez zmienne parametry (24-godzinny cykl dnia/nocy i funkcje systemu Dynamic Weather Management). 

Related CM functions

Wyświetlanie świadomości sytuacyjnej

vieWTerra Evolution to narzędzie do obrazowania Ziemi 4D oraz platforma do integracji danych i zasobów oraz rozwoju.

Może być wykorzystywana jako kompleksowy generator obrazów 3D w czasie rzeczywistym i narzędzie GIS w systemach C3 lub C4ISR, zapewniające wysoce poznawcze środowisko wspólnego obrazu operacyjnego w 4D oraz narzędzia pomiarowe wspierające podejmowanie decyzji, umożliwiające łączenie wielu niejednorodnych źródeł danych, a także monitorowanie przemieszczających się jednostek w fazie reagowania kryzysowego.
oferuje bardzo realistyczny widok 3D dla dowolnego obszaru objętego kryzysem, rozszerzony o wiele geoprzestrzennych informacji i zasobów. Są one dostarczane bezpośrednio przez oprogramowanie (na przykład globalne nazwy geograficzne, dostęp do zgodnych z OGC strumieni WMS-WMTS / map 2D nałożonych jako warstwy na teren 3D) albo wprowadzane przez służby ratownicze, w fazie gotowości kryzysowej lub w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w fazie reagowania, w formie:

– plików shape, pinezek, znaczników, punktów sygnalizacyjnych, dróg, rzek itp. lub konkretnych stref zagrożenia, lokalizacji zasobów, obiektów itp.)

– lokalnych warstw GeoTIFF w 2D (map 2D wyświetlanych jako lokalna warstwa nałożona: mapy ciepła, mapy katastrofy, modele rozprzestrzeniania…)

– wielu treści multimedialnych z geotagowaniem (fotografie, nagrania wideo, audio, informacje PDF: raporty, instrukcje, mapy, wykresy) pochodzących z terenu

– ruchomych ikon lub elementów 3D, przedstawiających zmiany sytuacji taktycznej (poprzez protokół komunikacyjny)   

Wymiana informacji może być realizowana na oba sposoby, do terenu i z terenu, co umożliwia między innymi udostępnianie fotografii wykonanych na miejscu z użyciem powszechnie używanych smartfonów/tabletów dla Centrum Kryzysowego, bezpośrednie wyświetlanie i potencjalnie połączenie ich z widokiem 3D (rzeczywistość rozszerzona). 

Pozwala także na kwerendowanie i oznaczanie terenu (odległość, wysokość, pomiar powierzchni, profil, linia widzenia, narzędzia ukierunkowujące i funkcje rysowania lub malowania) do analizy terenu jako wspomaganie procesu podejmowania decyzji oraz lepszej oceny aktualnej sytuacji w odpowiednim momencie dnia (dynamiczne oświetlenie i zacienienie) i w warunkach atmosferycznych danego dnia poprzez zmienne parametry (24-godzinny cykl dnia/nocy i funkcje systemu Dynamic Weather Management). 

Related CM functions

Zapewnienie wsparcia technologicznego dla komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami

vieWTerra Evolution to narzędzie do obrazowania Ziemi 4D oraz platforma do integracji danych i zasobów oraz rozwoju.

Może być wykorzystywana jako kompleksowy generator obrazów 3D w czasie rzeczywistym i narzędzie GIS w systemach C3 lub C4ISR, zapewniające wysoce poznawcze środowisko wspólnego obrazu operacyjnego w 4D oraz narzędzia pomiarowe wspierające podejmowanie decyzji, umożliwiające łączenie wielu niejednorodnych źródeł danych, a także monitorowanie przemieszczających się jednostek w fazie reagowania kryzysowego.
oferuje bardzo realistyczny widok 3D dla dowolnego obszaru objętego kryzysem, rozszerzony o wiele geoprzestrzennych informacji i zasobów. Są one dostarczane bezpośrednio przez oprogramowanie (na przykład globalne nazwy geograficzne, dostęp do zgodnych z OGC strumieni WMS-WMTS / map 2D nałożonych jako warstwy na teren 3D) albo wprowadzane przez służby ratownicze, w fazie gotowości kryzysowej lub w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w fazie reagowania, w formie:

– plików shape, pinezek, znaczników, punktów sygnalizacyjnych, dróg, rzek itp. lub konkretnych stref zagrożenia, lokalizacji zasobów, obiektów itp.)

– lokalnych warstw GeoTIFF w 2D (map 2D wyświetlanych jako lokalna warstwa nałożona: mapy ciepła, mapy katastrofy, modele rozprzestrzeniania…)

– wielu treści multimedialnych z geotagowaniem (fotografie, nagrania wideo, audio, informacje PDF: raporty, instrukcje, mapy, wykresy) pochodzących z terenu

– ruchomych ikon lub elementów 3D, przedstawiających zmiany sytuacji taktycznej (poprzez protokół komunikacyjny)   

Wymiana informacji może być realizowana na oba sposoby, do terenu i z terenu, co umożliwia między innymi udostępnianie fotografii wykonanych na miejscu z użyciem powszechnie używanych smartfonów/tabletów dla Centrum Kryzysowego, bezpośrednie wyświetlanie i potencjalnie połączenie ich z widokiem 3D (rzeczywistość rozszerzona). 

Pozwala także na kwerendowanie i oznaczanie terenu (odległość, wysokość, pomiar powierzchni, profil, linia widzenia, narzędzia ukierunkowujące i funkcje rysowania lub malowania) do analizy terenu jako wspomaganie procesu podejmowania decyzji oraz lepszej oceny aktualnej sytuacji w odpowiednim momencie dnia (dynamiczne oświetlenie i zacienienie) i w warunkach atmosferycznych danego dnia poprzez zmienne parametry (24-godzinny cykl dnia/nocy i funkcje systemu Dynamic Weather Management). 

Related CM functions

Zwiększanie świadomości sytuacyjnej, udostępnianie COP

vieWTerra Evolution to narzędzie do obrazowania Ziemi 4D oraz platforma do integracji danych i zasobów oraz rozwoju.

Może być wykorzystywana jako kompleksowy generator obrazów 3D w czasie rzeczywistym i narzędzie GIS w systemach C3 lub C4ISR, zapewniające wysoce poznawcze środowisko wspólnego obrazu operacyjnego w 4D oraz narzędzia pomiarowe wspierające podejmowanie decyzji, umożliwiające łączenie wielu niejednorodnych źródeł danych, a także monitorowanie przemieszczających się jednostek w fazie reagowania kryzysowego.
oferuje bardzo realistyczny widok 3D dla dowolnego obszaru objętego kryzysem, rozszerzony o wiele geoprzestrzennych informacji i zasobów. Są one dostarczane bezpośrednio przez oprogramowanie (na przykład globalne nazwy geograficzne, dostęp do zgodnych z OGC strumieni WMS-WMTS / map 2D nałożonych jako warstwy na teren 3D) albo wprowadzane przez służby ratownicze, w fazie gotowości kryzysowej lub w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w fazie reagowania, w formie:

– plików shape, pinezek, znaczników, punktów sygnalizacyjnych, dróg, rzek itp. lub konkretnych stref zagrożenia, lokalizacji zasobów, obiektów itp.)

– lokalnych warstw GeoTIFF w 2D (map 2D wyświetlanych jako lokalna warstwa nałożona: mapy ciepła, mapy katastrofy, modele rozprzestrzeniania…)

– wielu treści multimedialnych z geotagowaniem (fotografie, nagrania wideo, audio, informacje PDF: raporty, instrukcje, mapy, wykresy) pochodzących z terenu

– ruchomych ikon lub elementów 3D, przedstawiających zmiany sytuacji taktycznej (poprzez protokół komunikacyjny)   

Wymiana informacji może być realizowana na oba sposoby, do terenu i z terenu, co umożliwia między innymi udostępnianie fotografii wykonanych na miejscu z użyciem powszechnie używanych smartfonów/tabletów dla Centrum Kryzysowego, bezpośrednie wyświetlanie i potencjalnie połączenie ich z widokiem 3D (rzeczywistość rozszerzona). 

Pozwala także na kwerendowanie i oznaczanie terenu (odległość, wysokość, pomiar powierzchni, profil, linia widzenia, narzędzia ukierunkowujące i funkcje rysowania lub malowania) do analizy terenu jako wspomaganie procesu podejmowania decyzji oraz lepszej oceny aktualnej sytuacji w odpowiednim momencie dnia (dynamiczne oświetlenie i zacienienie) i w warunkach atmosferycznych danego dnia poprzez zmienne parametry (24-godzinny cykl dnia/nocy i funkcje systemu Dynamic Weather Management). 

Related CM functions

Wspomaganie podejmowania decyzji C3

vieWTerra Evolution to narzędzie do obrazowania Ziemi 4D oraz platforma do integracji danych i zasobów oraz rozwoju.

Może być wykorzystywana jako kompleksowy generator obrazów 3D w czasie rzeczywistym i narzędzie GIS w systemach C3 lub C4ISR, zapewniające wysoce poznawcze środowisko wspólnego obrazu operacyjnego w 4D oraz narzędzia pomiarowe wspierające podejmowanie decyzji, umożliwiające łączenie wielu niejednorodnych źródeł danych, a także monitorowanie przemieszczających się jednostek w fazie reagowania kryzysowego.
oferuje bardzo realistyczny widok 3D dla dowolnego obszaru objętego kryzysem, rozszerzony o wiele geoprzestrzennych informacji i zasobów. Są one dostarczane bezpośrednio przez oprogramowanie (na przykład globalne nazwy geograficzne, dostęp do zgodnych z OGC strumieni WMS-WMTS / map 2D nałożonych jako warstwy na teren 3D) albo wprowadzane przez służby ratownicze, w fazie gotowości kryzysowej lub w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w fazie reagowania, w formie:

– plików shape, pinezek, znaczników, punktów sygnalizacyjnych, dróg, rzek itp. lub konkretnych stref zagrożenia, lokalizacji zasobów, obiektów itp.)

– lokalnych warstw GeoTIFF w 2D (mapy 2D wyświetlane jako lokalna warstwa nałożona: mapy ciepła, mapy katastrofy, modele rozprzestrzeniania…)

– wielu treści multimedialnych z geotagowaniem (fotografie, nagrania wideo, audio, informacje PDF: raporty, instrukcje, mapy, wykresy) pochodzących z terenu

– ruchomych ikon lub elementów 3D, przedstawiających zmiany sytuacji taktycznej (poprzez protokół komunikacyjny)   

Wymiana informacji może być realizowana na oba sposoby, do terenu i z terenu, co umożliwia między innymi udostępnianie fotografii wykonanych na miejscu z użyciem powszechnie używanych smartfonów/tabletów dla Centrum Kryzysowego, bezpośrednie wyświetlanie ich i potencjalnie połączenie z widokiem 3D (rzeczywistość rozszerzona). 

Pozwala także na kwerendowanie i oznaczanie terenu (odległość, wysokość, pomiar powierzchni, profil, linia widzenia, narzędzia ukierunkowujące i funkcje rysowania lub malowania) do analizy terenu jako wspomaganie procesu podejmowania decyzji oraz lepszej oceny aktualnej sytuacji w odpowiednim momencie dnia (dynamiczne oświetlenie i zacienienie) i w warunkach atmosferycznych danego dnia poprzez zmienne parametry (24-godzinny cykl dnia/nocy i funkcje systemu Dynamic Weather Management). 

Ponieważ system jest określony w czasie, umożliwia także rejestrowanie i odtwarzanie sytuacji kryzysowej w dokładnie takich samych warunkach oraz umożliwia przyspieszenie czasu, aby móc ponownie obejrzeć tę samą scenę/ w skróconym czasie.    

 

Related CM functions

Use of virtual reality to enhance preparedness for large scale evacuation

vieWTerra Evolution is a 4D Earth Viewer as well as a data & assets integration and development platform for both GIS & Simulation purposes.

It can be used first to produce a synthetic 3D/4D representation of any real-world location on Earth, based on the integration, into original procedural terrain rendering algorithms, of remotely-sensed or in-situ acquired datasets (Earth Observation satellite or local aerial or ground-acquired datasets). It can then be used to model any type of 3D scene and create custom scenarios, at their real-world location, using multiple static and dynamic objects already provided in the (user-expandable) vieWTerra Evolution 500+ Bank of 3D Objects and Textures, via simple drag and drop into the 3D scene (buildings, tents, roads, lights, power lines, ...,) and animating the scene by using user-controllable entities from the (user-expandable) Entities Menu (satellites, UAVs, helicopters, planes, vehicles, rescue personel on the ground...).

Depending on the needs, these entities can be either be used directly by navigating/piloting a chosen entity in real-time into the 3D scene, assigned to a given predefined trajectory in order to simulate events in the Crisis Preparedness phase or follow the actual moves of real-world assets at their real-world location in the Crisis Response phase (e.g. display real-time tracking of rescue units), via communication protocol.  

It also features collapsing of the provided virtual 3D synthetic environment view and real-world imaging capabilities, therefore allowing "Augmented 3D": allowing the draping of live- acquired satellite or drone Imagery feed as well as displaying geotagged, georiented photos into the virtual 3D environment and allowing mixed view using transparency. It presents the same overlay capabilities with 2D maps assets such as e.g. Copernicus EMS disaster maps, alllowing for potential large-scale assessment and evacuation plans designing. 

It also provides potential for modyfying the terrain environment itself, and allowing the triggering events and recording of events through time (e.g. running proof-of concept simulation of global water rise, simulating different hazards from a purely visual standpoint, for e.g. easy to grasp risk communication towards vulnerable population, but which could be attached to scientific calculations for predictive analysis). 

vieWTerra Evolution can therefore be used as a global GIS system also presenting distributed simulation capabilities, for building ILVC simulations for Training and Exercise building purposes or implemented in C4ISR systems. It can be either used perfectly off-line (on PC, laptops or Windows tablets, using cache for possible use out-in-the-field also), or on-line (Internet, cloud-based, or Intranet private server), in order to allow the sharing of information and assets between multiple stakeholders, this without any area coverage limitations, for potentially large scale, cross-border evacuation purposes. 

 

Related CM functions

Illustrations
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, platforma do integracji danych i rozwoju
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, platforma do integracji danych i rozwoju
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, platforma do integracji danych i rozwoju
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, platforma do integracji danych i rozwoju
Aplikacja vieWTerra Mobile 3D Earth Viewer
vieWTerra Evolution Trial Austria1
vieWTerra Evolution – końcowa demonstracja
vieWTerra Evolution – końcowa demonstracja
vieWTerra Evolution Trial Austria3
vieWTerra Evolution Trial Austria4
vieWTerra Evolution Trial Austria5
Narzędzie vieWTerra Evolution Terrain Profile
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.