Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
W sytuacjach kryzysowych udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie! Aby odpowiedzieć na tę potrzebę, firma ATMOSPHERE opracowała PLANET – usługę zarządzania misją na zasadzie współpracy, umożliwiającą komunikację na pokładzie i na ziemi w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu na świecie.

Z usługą PLANET wszyscy interesariusze mogą uzyskać i udostępniać kompleksowe informacje z zakresu świadomości sytuacyjnej. Usługa PLANET dostarcza odpowiedzi: gdzie znajdują się różne zasoby (samoloty, helikoptery, bezzałogowe statki powietrze, pojazdy, łodzie, personel terenowy), jaki jest aktualny status środowiskowy misji i jakie są prognozy (pogoda, zanieczyszczenie, front pożaru). Dzięki temu można być na bieżąco z wydawanymi instrukcjami i podejmowanymi działaniami, korzystając z ustrukturyzowanego czatu i znaczników geograficznych. Informacje są dostępne dla wszystkich interesariuszy w przejrzystej formie, z ą śledzenia danych. Dzięki funkcji czatu można uniknąć nieporozumień między uczestnikami i w razie potrzeby prześledzić wcześniejsze instrukcje. Jest to szczególnie przydatne w kontekście operacji międzynarodowych.

W sytuacji zarządzania kryzysowego usługa PLANET może być zintegrowana jako „nakładka”, zapewniająca natychmiastową interoperacyjność między różnymi podmiotami. Dzięki konstrukcji aplikacji internetowej narzędzie PLANET działa na urządzeniach osobistych interesariuszy kryzysowych (smartfony, tablety, laptopy), a także na monitorach głównego centrum operacyjnego (komputery stacjonarne). Do pracy potrzebuje tylko przeglądarki internetowej i połączenia internetowego. PLANET jest rozwiązaniem, na którym można polegać, ponieważ bazuje na różnych środkach łączności w celu realizowania wymiany informacji, łącznie z komunikacją satelitarną. Nadaje się do szybkiego wdrożenia na użytek postępowania w sytuacji kryzysowej ad hoc. Proces wdrożenia jest bardzo łatwy: wystarczy skonfigurować misję na serwerze w chmurze i utworzyć użytkowników. Można go zrealizować w ciągu kilku godzin. Narzędzie może być stosowane niezależnie od wcześniejszej infrastruktury posiadanej przez uczestniczące podmioty.

Supported Use Cases

Integracja informacji środowiskowych dotyczących misji

Usługa PLANET umożliwia wzbogacenie wspólnego obrazu operacyjnego o zewnętrzne źródła informacji na żywo: dane dotyczące pogody, obserwacji Ziemi, obserwacyjne, aeronautyczne i morskie.  

Related CM functions

Illustrations
śledzenie samolotów, informacje o pogodzie, wyświetlanie danych telemetrycznych i czat
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.