Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
System rejestrowania DIVOS umożliwia dokładne monitorowanie wszystkich wydarzeń i działań podczas wszystkich faz cyklu kryzysowego. System gromadzi i archiwizuje komunikację głosową, informacje z monitoringu oraz wszystkie działania operatora.

Jest oparty na wysoce niezawodnej i dostępnej standardowej platformie informatycznej, która umożliwia badaczom wyszukiwanie i odtwarzanie zarejestrowanych informacji na temat kryzysu za pośrednictwem klienta internetowego. Raporty kryzysowe mogą być udostępniane między użytkownikami – przy zapewnieniu kontroli dostępu i integralności – lub w łatwy sposób eksportowane do interesariuszy zewnętrznych.

Kluczowe funkcjeRozwiązanie stworzone dla badaczy
  • DIVOS Investigate to klient zaprojektowany specjalnie dla podmiotów badających sytuacje kryzysowe i zdarzenia.Użytkownik może zarządzać prowadzonymi badaniami, wyszukiwać i odtwarzać interesujące go nagrania z różnych kanałów i dodawać wnioski do raportu.

Może dodawać notatki głosowe, prologi i epilogi do swoich raportów, a nawet współpracować podczas prowadzonego dochodzenia, udostępniając raport innym uczestnikom i chroniąc rezultaty.Bezpieczne przechowywanie i dostęp Ochrona poufności i integralności wszystkich rejestrowanych informacji jest zapewniona podczas rejestrowania, przechowywania i uzyskiwania dostępu użytkowników.

Zintegrowane usługi ścieżki audytu dokumentują wszystkie działania użytkownika ze względów prawnych Skalowalna i niezawodna architektura DIVOS jest rozwiązaniem skalowalnym od niewielkiej do dużej, rozproszonej i w pełni redundantnej konfiguracji systemu.DIVOS w pigułce RejestrowanieKomunikacja telefoniczna i radiowa, pełne rejestrowanie działań operatora Dostępność

 

         

         Wsparcie redundancji na poziomie systemu

Skalowalność           Do 10 000 jednoczesnych strumieni rejestrowania

Środowisko      Standardowe fizyczne lub wirtualne środowisko informatyczne

Bezpieczeństwo             Szyfrowanie i ochrona integralności nagrań

Zakres działania            Niezawodne rejestrowanie dla ponad 100 000 kanałów każdego dnia,
ponad 500 systemów na całym świecie

Supported Use Cases

Rejestrowanie głosu i wydarzeń

Jako kierownik uczestniczący w zarządzaniu działaniami reagowania kryzysowego chcę mieć możliwość rejestrowania komunikacji głosowej i przekazywania danych dotyczących klęski żywiołowej. Nagrania będą pomocne przy analizie po zakończeniu wydarzenia i pozwolą usprawnić procesy realizowane w ramach przyszłych wydarzeń.

Related CM functions

Illustrations
monitor
klient1
klient2
klient3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.