Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
REM Railway Incident Management firmy Frequentis umożliwia obsługiwanie zdarzeń związanych z koleją przez personel zarówno na miejscu, jak i poza terenem, od zdarzeń operacyjnych i technicznych po sytuacje awaryjne i kryzysowe.

to, oparte na rodzinie produktów REM, spełnia wymogi operacyjne, a także wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem. Dla spółki kolejowej, która poszukuje niedrogiego systemu zarządzania zdarzeniami, gotowego do wdrożenia w krótkim czasie, produkt REM to idealny punkt wyjścia do stworzenia rozwiązania dopasowanego na miarę.

Funkcjonalności REM można podsumować w następujących kategoriach potrzeb:

 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji
 • Wsparcie w komunikacji
 • Wsparcie przy sporządzeniu dokumentacji

SAR Search and Rescue

Rozwiązanie SAR (Search and Rescue) Incident służy do prezentowania informacji dotyczących zdarzeń i zarządzania nimi w interfejsie HMI przyjaznym dla użytkownika, w środowisku przystosowanym do operacji poszukiwawczych i ratunkowych, z wielu niejednorodnych źródeł, co umożliwia operatorom skoncentrowanie się na efektywnym zarządzaniu reagowaniem.

Platforma ICM firmy Frequentis organizuje niepowiązane kanały danych w jednym widoku. Dzięki temu operatorzy mogą uniknąć konieczności składania w całość własnych procesów z niepowiązanych systemów różnych sił poszukiwawczych i ratowniczych oraz zapewniają dotarcie dokładnych informacji do właściwych decydentów w odpowiednim czasie, czy to za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu HMI, czy za pośrednictwem klienta mobilnego.

Ważne informacje są kompilowane w interfejsie przyjaznym dla użytkownika, co ułatwia błyskawiczne zrozumienie sytuacji oraz szybkie, efektywne podejmowanie decyzji, a do tego dostępne są rozbudowane, zintegrowane funkcje odwzorowania i komunikacji. Dodatkowe rejestrowanie głosu i danych umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy i rekonstrukcji danych, aby stworzyć bardziej kompleksowy obraz zdarzenia, co wspomaga i usprawnia prace, za które odpowiedzialna jest dana instytucja.

Wspólny obraz operacyjny systemu ICM bazuje na warstwach, co umożliwia dodawanie lub usuwanie informacji z mapy odpowiednio do potrzeb użytkownika. Do systemu można dodawać określone warstwy, aby stworzyć elastyczną, przyszłościową platformę informacyjną. System obsługuje warstwy, które mogą być włączane/wyłączane z poziomu dedykowanego menu.

Funkcje rozwiązania ICM-Search and rescue

 • Świadomość sytuacyjna poprzez zintegrowanie wszystkich istotnych danych geograficznych do jednego wspólnego obrazu operacyjnego opartego na systemie informacji geograficznej (GIS)
 • Wizualizacja oparta na aktualnych informacjach operacyjnych, dostępnych dla zespołów poszukiwawczych i ratowniczych w Birmie na podstawie następujących warstw GIS: mapa geograficzna, informacje meteorologiczne, obraz lotniczy, ADS-B, informacje z systemu nadzoru morskiego i AIS, dane lokalizacyjne (śledzenie), integracja dostępnych nagrań wideo, zasięg radarowy, krytyczna infrastruktura, transport, obszary powodziowe, mapy 3D, śledzenie, zaawansowane informacje o lokalizacji
 • Efektywne i inteligentne zarządzanie zdarzeniami i sytuacjami awaryjnymi poprzez kierowanie operatorów według właściwych standardowych procedur operacyjnych (SOP)
 • Personalizowane formularze danych do wprowadzania informacji
 • Lista kontrolna środków podjętych w odpowiedzi na zdarzenie wymagające działań poszukiwawczych i ratowniczych
 • Stałe rejestrowanie działań dotyczących przebiegu zdarzenia i sytuacji awaryjnej
 • Spójne i niezawodne funkcje zarządzania danymi
 • Wsparcie w zakresie identyfikowania lokalizacji zdarzenia
 • Dostarcza informacji o strefie zdarzenia
 • Spójne i zgodne z prawem rejestrowanie procesów wykorzystywanych do prowadzenia postępowania badawczego, zarządzania kompensacyjnego i optymalizacji procesów
 • Przekształcanie i synchronizacja zewnętrznych baz danych i kanałów danych
 • Dane statystyczne wspomagają postępowania badawcze, pomiary wydajności, prognozowanie i optymalizowanie procesów
 • Klient mobilny dla wybranych użytkowników
Supported Use Cases

Przyspieszona komunikacja ze wszystkimi uczestnikami

Funkcje wsparcia komunikacji w rozwiązaniuREM Railway Incident Management obejmują:

 • Uproszczone ostrzeganie i przekazywanie informacji o zdarzeniach.
 • Skrócenie czasu realizacji od wykrycia do rozwiązania.
 • Standaryzowany eksport danych dotyczących zdarzeń.

Related CM functions

Wsparcie dla zarządców kolei w prowadzeniu dokumentacji kryzysowej

REM Railway Incident Management oferuje pomoc dla zarządców kolei, wspierające krok po kroku w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji zdarzeń w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.

 • Dokumentacja ma strukturę zgodną z procedurami operacyjnymi
 • Wszystkie powiązane działania są udokumentowane w ścieżce audytu
 • Wszystkie informacje są przechowywane w jednej kompleksowej dokumentacji przypadku.

Related CM functions

Lepsza świadomość sytuacyjna zarządców kolei

REM Railway Incident Management zapewnia zarządcom kolei wsparcie przy podejmowaniu decyzji poprzez wzmocnienie świadomości sytuacyjnej – w odpowiednim czasie, w ukierunkowany i precyzyjny sposób. Dostępne są następujące funkcje:

 • Wspólny obraz operacyjny
 • Model odpowiedzialności identyfikuje lokalne władze lub jednostki reagowania.
 • REM Mobile wspomaga zespoły reagowania na miejscu

Related CM functions

Zarządzanie przebiegiem zdarzeń

Jako kierownik chcę móc definiować procesy dla wszelkich przewidywalnych zdarzeń. Procesy te obejmują procedury, których należy przestrzegać, osoby, które należy poinformować, a także raportowanie zadań. Incident+Crisis Management System obsługuje te procesy na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, a ponadto umożliwia przeprowadzenie analizy po wydarzeniu.

Related CM functions

Illustrations
Zrzut z ekranu ICM
Grafika SAR
 • 0
 • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.