Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
PROCeed Laboratory wspiera decydentów w wyborze najlepszych rozwiązań poprzez symulowanie konsekwencji decyzji i wydarzeń na podstawie predefiniowanych zasad przyczynowo-skutkowych.

PROCeed Laboratory umożliwia dowódcom: (1) zidentyfikowanie obszaru ryzyka i zagrożonej kluczowej infrastruktury, (2) ocenę wpływu zmaterializowanego zagrożenia na elementy kluczowej infrastruktury, (3) rozpoznanie wzajemnych zależności między nimi, (4) uzyskanie wiedzy o możliwych sposobach działania. Najważniejszą funkcją jest to, że PROCeed Lab pokazuje, jaki wpływ na przyszły sposób działania mogą mieć decyzje dowódcy. 
PROCeed Laboratory może być stosowane do planowania misji podczas fazy reagowania w sytuacji kryzysowej. Na tym etapie może pomagać dowódcom (lub innym decydentom) w rozwiązywaniu wielu spodziewanych dylematów, np. ustalenia priorytetów działania, wyboru sposobu przydzielenia ograniczonych zasobów, wyboru efektywniejszej procedury postępowania.

Supported Use Cases

Podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego po analizie w PROCeed Laboratory

Uczestnik inicjujący

Uczestnik na poziomie taktycznym (decydent/dowódca)

Uczestnicy

Uczestnik na poziomie taktycznym (w centrum dowodzenia, kontroli i koordynacji)

Cel

Minimalizacja liczby ofiar wśród pacjentów szpitala

Warunki początkowe

 • Szpital w Sliedrecht:
  • 1200 pacjentów
  • 200 pacjentów na oddziale intensywnej terapii
 • Rzeka Mervede: niebezpieczny wzrost poziomu wody
 • Zespół ewakuacyjny: aktywowany
 • Zasoby ewakuacyjne: przygotowane
 • Cysterna z paliwem: przygotowana 
 • Rzeka Mervede: przerwanie wałów

Kolejność działań

Lp.

Uczestnik

System

1

Dowiaduje się, że stacja transformatorowa Crayestein nie działa z powodu zalania

COP

2

Symuluje możliwe konsekwencje przerwy w dostawie energii.

Dowiaduje się, że może to dotyczyć szpitala w Sliedrecht.

PROCeed Laboratory

3

Wydaje polecenie ewakuowania szpitala

Aplikacja zadaniowa

4

Dowiaduje się, że w strefie mieszkalnej w Sliedrecht nie ma prądu

COP

5

Dowiaduje się, że szpital w Sliedrecht przeszedł na zasilanie zapasowe

COP

6

Otrzymuje wiadomość o rozpoczęciu ewakuacji pacjentów.

COP, system komunikacji głosowej lub system raportowania

7

Otrzymuje informację, że przywrócenie zasilania potrwa co najmniej 10 godzin

COP lub system komunikacji głosowej

8

Symuluje przebieg ewakuacji i efekt końcowy.

Dowiaduje się, że za 6 godzin skończy się paliwo do systemu zasilania szpitala, a ewakuacja części pacjentów z oddziału intensywnej terapii może się nie udać; w efekcie pacjenci mogą umrzeć.

PROCeed Laboratory

9

Wysyła cysternę z paliwem do szpitala

Aplikacja zadaniowa

10

Otrzymuje informację o dotarciu cysterny do szpitala i dostarczeniu wystarczającej ilości paliwa dla systemu zasilania zapasowego, aby mógł działać przez 48 kolejnych godzin

COP lub system komunikacji głosowej

11

Otrzymuje informację o zakończeniu ewakuacji; 1180 pacjentów zostało ewakuowanych; stan pozostałych 20 pacjentów nie pozwolił na ich ewakuowanie

COP lub system komunikacji głosowej

12

Dowiaduje się, że zasilanie zostało przywrócone

COP

Wyjątki

Uczestnik na poziomie taktycznym nie może zarządzić ewakuacji

Uczestnik na poziomie taktycznym nie może wysłać cysterny z paliwem do szpitala

Warunki końcowe

Nie doszło do zgonu żadnego z pacjentów.

Zasady

Uczestnik podejmuje decyzje poprzez symulowanie możliwych przebiegów wydarzeń i ocenę końcowych konsekwencji decyzji.

Kryteria powodzenia

Ogólny efekt podjętych decyzji był lepszy niż w przypadku testu nr 2.

Related CM functions

Intuicyjne podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym (bez symulatora)

Uczestnik inicjujący

Uczestnik na poziomie taktycznym (decydent/dowódca)

Uczestnicy

Uczestnik na poziomie taktycznym (w centrum dowodzenia, kontroli i koordynacji)

Cel

Minimalizacja liczby ofiar wśród pacjentów szpitala

Warunki początkowe

 • Szpital w Sliedrecht:
  • 1200 pacjentów
  • 200 pacjentów na oddziale intensywnej terapii
 • Rzeka Mervede: niebezpieczny wzrost poziomu wody
 • Zespół ewakuacyjny: aktywowany
 • Zasoby ewakuacyjne: przygotowane
 • Cysterna z paliwem: przygotowana 
 • Rzeka Mervede: przerwanie wałów

Kolejność działań

Lp.

Uczestnik

System

1

Dowiaduje się, że stacja transformatorowa Crayestein nie działa z powodu zalania

COP

2

Dowiaduje się, że w strefie mieszkalnej w Sliedrecht nie ma prądu

COP

3

Dowiaduje się, że szpital w Sliedrecht przeszedł na zasilanie zapasowe

COP lub system komunikacji głosowej

4

Zarządza ewakuowanie szpitala

Aplikacja zadaniowa

5

Otrzymuje informację, że przywrócenie zasilania potrwa co najmniej 10 godzin

COP lub system komunikacji głosowej

6

Otrzymuje wiadomość o rozpoczęciu ewakuacji pacjentów.

COP, system komunikacji głosowej lub system raportowania

7

Otrzymuje informację, że zabrakło paliwa do systemu zasilania szpitala; pacjenci potrzebujący sprzętu podtrzymującego życie mogą wkrótce umrzeć.

COP lub system komunikacji głosowej

 

Wyjątki

Uczestnik na poziomie taktycznym nie może wcześniej zarządzić ewakuacji na podstawie intuicji

Uczestnik na poziomie taktycznym może wysłać cysternę z paliwem do szpitala również na podstawie intuicji

Warunki końcowe

Zgon około 150 pacjentów szpitala.

Zasady

Uczestnik podejmuje decyzje na podstawie informacji z COP i intuicji.

 

Obsługiwane funkcje zarządzania kryzysowego

obsługuje następujące funkcje zarządzania kryzysowego z obszaru funkcjonalnego dowodzenia, kontroli i koordynacji:

 • Umożliwienie decydentom uzyskania orientacji w sytuacji, proponowanie sposobu działania, priorytetów, alokowania zasobów i innych natychmiastowych środków

Uzasadnienie: symulacja i wizualizacja możliwych łańcuchów zdarzeń w specyficznych sytuacjach kryzysowych umożliwia osobie podejmującej decyzje w zakresie zarządzania kryzysowego identyfikowanie odpowiednich obiektów, efektywną alokację zasobów i proponowanie optymalnych sposobów działania

 • Zarządzanie zasobami w celu realizowania priorytetowych zadań

Uzasadnienie:symulując alternatywne sposoby wykorzystania zasobów, osoba podejmująca decyzje w zakresie zarządzania kryzysowego może obserwować potencjalne konsekwencje tych decyzji i zarządzać zasobami według priorytetów

Related CM functions

Przypadek użycia PROCeed Laboratory

PROCeed Laboratory obejmuje obecnie cztery gotowe do użycia modele, np.:

Wykolejenie pociągu i pożar, spowodowane przez niebezpieczne materiały na granicy belgijsko-niemieckiej – z udziałem Międzynarodowego Związku Kolei, Wydziałowi ds. Bezpieczeństwa DB, Infrabel, straży pożarnej z Akwizgranu, niemieckiej policji federalnej, niemieckich służb ratowniczych, niemieckich służb obrony cywilnej, belgijskich służb obrony cywilnej;

• Powódź w Holandii – z udziałem regionu bezpieczeństwa Holandia Południowa, zarządu wodnego, rządu krajowego, gmin, dostawców wody pitnej i energii, sektora telekomunikacji, przemysłu, transportu i logistyki;

Incydent morski w Finlandii – z udziałem fińskiego Instytutu Ochrony Środowiska, fińskiej straży granicznej i urzędu celnego, fińskiego Instytutu Ochrony Środowiska, fińskiej marynarki, fińskiego Instytutu Meteorologicznego, portu w Helsinkach, helsińskich służb ratowniczych, fińskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu, Fińskiej Agencji Transportu, koncernu naftowego, VTT;

Powódź w Grecji – z udziałem straży pożarnej EMAK 1i i Diikisi Ditikis Attikis, Urzędu Regionalnego Attika w centrum Aten, Sekretarza Generalnego Obrony Cywilnej, Jednolitego Funduszu ds. Dofinansowania i Świadczeń Zryczałtowanych, Wiceministra Finansów, Parlamentu Europejskiego, Nireus Aquaculture, Banku Narodowego, Greckiej Konfederacji Turystyki, Johnson & Johnson Group of Consumer Companies.

Modele te zostały wykorzystane podczas demonstracji z udziałem specjalistów w unijnych projektach PREDICT i NEPTUNE.

TRYB DZIAŁANIA

Poniższe zrzuty z ekranu ilustrują wybrane operacje, które można prowadzić z wykorzystaniem aplikacji PROCeed Laboratory, tj. w następujących trybach: przeglądanie, zarządzanie obiektami i zarządzanie scenariuszami.

Tryb przeglądania

W tym trybie użytkownik widzi informacje o obiektach i ich właściwości. Na powyższej ilustracji z menu po lewej stronie wybrano stację transformatorową w Crayestein. Widoczne są właściwości tego obiektu, np. lokalizacja, ogólny stan, stan działania, dostępność urządzeń telekomunikacyjnych.

Tryb zarządzania obiektami

W trybie zarządzania obiektami użytkownik może zmieniać właściwości obiektu. Na powyższej ilustracji z menu po lewej stronie wybrano zakład energetyczny w Sliedrecht. Użytkownik może zmieniać właściwości tych obiektów, np. nazwę, opis, stan działania, stan ogólny.

Tryb zarządzania scenariuszami

W tym trybie użytkownik może analizować alternatywne sposoby działania. Użytkownik może rozpocząć symulację, klikając przycisk START. Na osi czasu zaznaczone są również wydarzenia i punkty decyzji dla użytkownika. Po rozpoczęciu symulacji użytkownik napotyka punkt decyzji i musi zdecydować, czy wykonuje analizę alternatywnej sytuacji czy idzie dalej. Odpowiedzi na pytania określają sekwencję zdarzeń, efekty kaskadowe, które mogą być analizowane przez użytkownika. Podczas symulacji użytkownik może swobodnie poruszać się do przodu i do tyłu w ramach scenariusza. Za pomocą przycisku sterowania na osi czasu użytkownik może wrócić do wcześniejszego etapu i wypróbować inną odpowiedź na pytanie, aby przetestować alternatywną sytuację. 

Related CM functions

Historia użytkownika według scenariusza w Trial „Holandia”

Jako uczestnik na poziomie taktycznym (decydent/dowódca)
•Z organizacji zarządzania kryzysowego (w Centrum Dowodzenia, Kontroli i Koordynacji)
•CHCĘ efektywnie koordynować reagowaniem w sytuacjach kryzysowych na dużą skalę z wykorzystaniem ograniczonych zasobów
•W CELU zminimalizowania liczby ofiar i szkód

Related CM functions

Illustrations
Interfejs Proceed Laboratory

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.