Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Za pomocą XVR Crisis Media można prowadzić szkolenia dotyczące monitorowania komunikatów pochodzących z mediów informacyjnych, mediów społecznościowych lub wewnętrznych źródeł komunikacji w sytuacji kryzysowej oraz zarządzania takimi przekazami.

Uczestnicy mogą pełnić różne funkcje od dowódców zdarzenia po zespoły kryzysowe i zmierzą się z napływem informacji i komunikacji w formie symulowania realistycznych mediów komunikacyjnych.

Instruktorzy i personel prowadzący ćwiczenie mogą przygotować wiele różnych rodzajów fikcyjnych, kontrolowanych kanałów komunikacyjnych (np. kanał wiadomości lub gazeta, kanały mediów społecznościowych, e-mail, komunikatory i systemy zarządzania kryzysowego), tak aby wyglądały jak prawdziwe kanały (np. media społecznościowe do zarządzania kryzysowego wyglądają jak prawdziwe media społecznościowe). Media te mogą zawierać wiadomości, obrazy, filmy i pliki dostępne w momencie rozpoczęcia ćwiczenia oraz treści, które staną się dostępne dla uczestników w trakcie ćwiczenia. Instruktorzy kontrolują w trakcie ćwiczenia, kiedy te informacje zostaną udostępnione, poprzez prostą operację odsłonięcia lub uruchomienia zaawansowanych wydarzeń typu storyline. Oczywiście instruktorzy i osoby odgrywające różne role mogą również dodawać nowe wiadomości i elementy wizualne w trakcie prowadzenia ćwiczenia. Ponadto personel prowadzący ćwiczenie ma pełną kontrolę nad upływem czasu w trakcie ćwiczenia (np. pauza lub przesunięcie do przodu).

Instruktorzy ustalają, którzy uczestnicy mają dostęp do których mediów. Tym samym symulują różnicę w zakresie elementów informacyjnych między uczestnikami (np. policja ma więcej informacji, które są dostępne wyłącznie dla niej). Korzystając z tych mediów, uczestnicy powinni przeanalizować dostępne im informacje i korzystać z tych kanałów do komunikowania się ze sobą nawzajem i ze światem zewnętrznym.

Supported Use Cases

Symulowanie rozpowszechniania wiadomości różnymi kanałami

Instruktorzy i personel prowadzący ćwiczenie mogą przygotować wiele różnych rodzajów fikcyjnych, kontrolowanych kanałów komunikacyjnych (np. kanał wiadomości lub gazeta, kanały mediów społecznościowych, e-mail, komunikatory i systemy zarządzania kryzysowego), tak aby wyglądały jak prawdziwe kanały (np. media społecznościowe do zarządzania kryzysowego wyglądają jak prawdziwe media społecznościowe). Media te mogą zawierać wiadomości, obrazy, filmy i pliki dostępne w momencie rozpoczęcia ćwiczenia oraz treści, które staną się dostępne dla uczestników w trakcie ćwiczenia.

Instruktorzy kontrolują w trakcie ćwiczenia, kiedy te informacje zostaną udostępnione, poprzez prostą operację odsłonięcia lub uruchomienia zaawansowanych wydarzeń typu storyline. Oczywiście instruktorzy i osoby odgrywające różne role mogą również dodawać nowe wiadomości i elementy wizualne w trakcie prowadzenia ćwiczenia. Ponadto personel prowadzący ćwiczenie ma pełną kontrolę nad upływem czasu w trakcie ćwiczenia (np. pauza lub przesunięcie do przodu).

Related CM functions

Ćwiczenie podejmowania decyzji i komunikacji na podstawie dostępnych informacji

XVR Crisis Media może symulować przepływ informacji poprzez różne kanały w sytuacji awaryjnej. Uczestnicy mogą uczyć się krytycznej oceny dostępnych informacji, komunikacji z innymi interesariuszami i podejmowania decyzji opartych na tych informacjach.

Szkolenie jest realistyczne w sensie udostępnienia różnych kanałów informacyjnych dla różnych grup użytkowników. Policja może na przykład mieć dostęp do pewnych informacji, które nie są łatwo dostępne dla innych uczestników. Ponadto część informacji może być nieistotna lub wręcz myląca.

Related CM functions

Illustrations
Korzystanie z XVR Crisis Media podczas ćwiczenia zarządzania w sytuacji awaryjnej
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.