This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
SMAP umożliwia znajdowanie informacji dotyczących kryzysu w mediach społecznościowych.

Media społecznościowe zawierają informacje, które mogą mieć znaczenie dla oceny sytuacji. Informacje te mogą dotyczyć samego zdarzenia, jego oddziaływania lub potrzeb ludności dotkniętej kryzysem.

Próbując uwzględnić media społecznościowe, organy zarządzania kryzysowego napotykają poważne wyzwanie ze względu na duże ilości informacji. SMAP wspiera ten proces poprzez zautomatyzowanie procesu zbierania danych i oferowanie narzędzi eksplorujących opartych na analizie treści, czasu i danych geograficznych.

 

Supported Use Cases

Crowdsourcing

SMAP może służyć do wykrywania informacji związanych ze zdarzeniami, publikowanych przez osoby prywatne, bezpośrednio narażone na sytuację kryzysową lub będące jej bezpośrednimi świadkami, oraz przekazujące – celowo lub nie – informacje, które mogą być przydatne dla organu zarządzania kryzysowego w kontekście skutecznego zarządzania kryzysem.

W tym przypadku SMAP może współpracować z wcześniej zarejestrowanymi lub zidentyfikowanymi wolontariuszami (których konta na Twitterze byłyby wcześniej znane), a także ze spontanicznymi wolontariuszami.

 

Related CM functions

Dementowanie pogłosek

W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej SMAP może wykrywać pojawiające się pogłoski, rozpowszechniające nieprawdziwe informacje dotyczące na przykład charakteru, pochodzenia lub sposobu zarządzania kryzysem. SMAP może pomóc w wykryciu, poznaniu treści pogłoski i społeczności na Twitterze, w której została zainicjowana i/lub jest rozpowszechniana. 

Może to pomóc w zwalczaniu pogłosek i/lub nieprawdziwych informacji, co wspiera świadomą i skuteczną komunikację kryzysową.

 

Related CM functions

Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Supported standards
  1. Common Alerting Protocol (CAP)
Illustrations
Schemat SMAP

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.