Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Rumour Debunker oferuje rozwiązanie do analityki wiadomości internetowych. Narzędzie to zostało stworzone w celu przeciwdziałania kampaniom dezinformacyjnym.

Rumour Debunker może pomóc w promowaniu zdolności do efektywnego zwalczania kryzysu w razie spowodowanych przez człowieka katastrof długoterminowych na dużą skalę. Obejmuje wszystkie fazy zarządzania kryzysowego poprzez przygotowanie wiarygodnych zbiorów danych komunikacji medialnej dla nieprzewidzianych wydarzeń.

Wskazując na rzeczywiste trendy, Rumour Debunker umożliwia organom zarządzania kryzysowego odkrywanie istotnych informacji z wiadomości internetowych na użytek ich odpowiedzialności operacyjnej. Z tego względu Rumour Debunker oferuje

 • dementujące pogłoski i informacje wprowadzające w błąd w mediach społecznościowych;
 • wykorzystuje platformę do uzyskania wiedzy na temat obecności danych medialnych w mediach cyfrowych oraz
 • nowe podejście do analizowania i oceny istotnych informacji / komunikacji sieciowej w sytuacjach kryzysowych,
  • takich jak motywacja do prowadzenia kampanii dezinformacyjnych lub
  • źródło pierwsze i źródło powielające.

 

 

 

Supported Use Cases

Przypadek użycia 1: ciągłe monitorowanie mediów (z zapewnieniem jakości)

Typowym problemem uwzględnionym w przypadku użycia 1 jest dostępność wielu różnych informacji w Internecie. Nie ma ręcznego dokonania oceny prawdziwości tych informacji.

Na przykład w przypadku powodzi w Austrii ktoś opublikował w mediach społecznościowych informację o obecności bakterii cholery w wodzie – co nie było prawdą.Zauważalny jest dramatyczny wzrost metod produkowania fałszywych informacji.

Rozbudowując i udostępniając zbiór informacji o sprawdzonej jakości dla danej przestrzeni informacji operacyjnych, platforma Rumour Debunker przedstawia wiadomości oznaczone wartością indeksu złożonego. Tym samym można ocenić wiadomości według ich wiarygodności.

Bardzo łatwo jest przeoczyć całe fragmenty komunikacji internetowej istotne dla konkretnej sytuacji kryzysowej, jeżeli są wytworem człowieka. Takie tradycyjne metody monitorowania mediów nie mają odpowiedniego stopnia nasycenia dla komunikacji strategicznej. Metody zautomatyzowane okazały się znacznie skuteczniejsze. Najlepsze wyniki osiąga jednak połączenie zautomatyzowanych narzędzi i ludzkiej inteligencji, zastosowane w rozwiązaniu Rumour Debunker.

Platforma Rumour Debunker przedstawia wiadomości oznaczone wartością indeksu złożonego. Tym samym można ocenić wiadomości według ich wiarygodności.

Na podstawie zbioru danych z takich sklasyfikowanych wiadomości użytkownicy platformy Rumour Debunker zyskują wiedzę i rozeznanie, czy wiadomości są celem hiperspersonalizowanej kampanii dezinformacyjnej. Oczekuje się, że ta możliwość zyska na znaczeniu w zakresie zarządzania kryzysowego i zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej. W przyszłości zatem użytkownik może nawet być ostrzegany (w razie potrzeby) w ramach ciągłego monitorowania mediów.

Related CM functions

Technologie w służbie dezinformacji

Przypadek użycia 2: obserwowanie mediów w czasie kryzysu

Dla komunikacji sieciocentrycznej w zarządzaniu kryzysowym i w sytuacji klęski żywiołowej bardzo ważne jest zbieranie wiarygodnych informacji z otwartych źródeł. Konieczne jest szybkie identyfikowanie istotnych źródeł nieprawidłowych informacji i dezinformacji w celu podjęcia efektywnej reakcji.

Media społecznościowe są nośnikiem/dystrybutorem bardzo wrażliwych reakcji publicznych. Zmiana zasad komunikacji w nowych mediach tworzy nowe realia w potencjalnych i rzeczywistych sytuacjach kryzysowych. Tradycyjni dziennikarze stracili swoją pozycję łącznika w komunikacji kryzysowej. Przy obecności mediów społecznościowych komunikacja kryzysowa jest zawsze sieciocentryczna. Organom zarządzania kryzysowego potrzebne jest korzystanie z narzędzi komunikacyjnych nadążających za tempem innowacji.

Pierwsza osoba publikująca może zatem mieć określony interes w opublikowaniu informacji. Osoba publikująca z najwyższym wskaźnikiem powielenia jest odpowiedzialna za rozpowszechnienie dezinformacji. Dla strategicznej komunikacji sieciowej w sytuacjach kryzysowych bardzo ważne jest poznanie motywacji leżącej u podstaw kampanii dezinformacyjnych, a także pierwszego źródła i źródeł powielających, aby móc podjąć odpowiednie i skuteczne działania.

W przypadku użycia 2, poprzez prześledzenie źródeł konkretnych wiadomości aż do ich pochodzenia, widoczna staje się struktura leżąca u podstaw kampanii dezinformacyjnej.

Related CM functions

Typowy scenariusz 1
Illustrations
Platforma rozwiązania Rumour Debunker
Opis techniczny
Przegląd funkcjonalny Rumour Debunker
Możliwe opcje integracji triala
Strona główna Rumour Debunker
Aplikacja Rumour Debunker
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.