Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
PROCeed to system komputerowy, który przygotowuje swoich użytkowników do podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Umożliwia tworzenie i uruchamianie wszelkiego rodzaju aplikacji symulacyjnych oraz może służyć jako interaktywna gra użytkowa w zakresie podejmowania decyzji, a także narzędzie do analizy wielowariantowej.

Zastosowanie technik symulacji pozwala na precyzyjne modelowanie rzeczywistego postępowania w sytuacji awaryjnej poprzez zapewnienie wszystkich niezbędnych ról, punktów zapalnych, wydarzeń, obiektów fizycznych lub środowiska. Obserwując dynamicznie zmieniającą się sytuację, użytkownicy aplikacji mogą wywierać wpływ na zaangażowanie innych użytkowników oraz podejmować różne decyzje mające wpływ na przebieg zdarzeń w przyszłości.

Szkolenie i analiza prowadzone w realnym świecie to najlepsze , jakkolwiek czasochłonne i bywa bardzo kosztowne, zwłaszcza z uwagi na konieczność powtórzenia. Z tego względu działanie w warunkach symulowanych to optymalny sposób na szkolenie oraz analizę sytuacji kryzysowych. W ramach zbudowanego środowiska szkolenie i analiza są oparte na realizowaniu zadań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi, obserwowaniem konsekwencji swoich decyzji i próbą oceny podjętych działań. Ze względu na wysoki stopień powtarzalności oraz interaktywne cechy i analizy w systemie PROCeed można znacznie obniżyć koszty i podwyższyć efektywność coachingu. Dodatkowo tego typu szkolenie i analiza mogą być realizowane częściej i mogą uwzględniać szerszy zakres możliwych opcji.

Supported Use Cases

PROCeed – przypadek użycia 1: szkolenie z zakresu podejmowania decyzji

PROCeed może być stosowane jako „gra użytkowa” w interaktywnym szkoleniu dotyczącym podejmowania decyzji.

Obserwując dynamicznie zmieniającą się sytuację (symulowaną), użytkownicy aplikacji mogą wywierać wpływ na zaangażowanie innych użytkowników, podejmować różne decyzje mające wpływ na przebieg zdarzeń w przyszłości oraz obserwować konsekwencje swoich decyzji.

Ze względu na wysoki stopień powtarzalności oraz interaktywne cechy i analizy w systemie PROCeed można znacznie obniżyć koszty i podwyższyć efektywność procesu coachingu. Dodatkowo tego typu szkolenie i analiza mogą być realizowane częściej i mogą uwzględniać szerszy zakres możliwych opcji.

Related CM functions

Illustrations
Graficzny interfejs użytkownika
Graficzny interfejs użytkownika
sytuacja
sytuacja
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.