Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Debris Tool to narzędzie programowe, przeznaczone do łączenia różnych zdefiniowanych danych z terenu, danych z analiz historycznych i innych źródeł w celu przewidywania i modelowania opcji usuwania odpadów i gruzów w środowisku po sytuacji kryzysowej.

Narzędzie dostosowuje się również do zastosowań w scenariuszach prewencyjnych poprzez dostarczenie dokładnej i aktualnej mapy, która może być wykorzystana jako podstawa w planowaniu gotowości. Dzięki modelowaniu standardowego systemu zarządzania marginalne korzyści z potencjalnych usprawnień mają kluczowe znaczenie w kontekście wsparcia w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza tam, gdzie problemem jest logistyka i dostęp. W kontekście trwającego kryzysu mapy stanowią nieocenioną pomoc w planowaniu zasobów i analizie opcji logistyki humanitarnej.

Supported Use Cases

Uzyskanie wiedzy o gruzowiskach (lokalizacja i ilość)

Uzyskanie wiedzy o gruzowiskach (lokalizacja i ilość)

 

Nałożenie krytycznych tras (służb ratowniczych) z miejscami, w których znajdują się gruzowiska, w celu umożliwienia zaplanowania usuwania gruzów zgodnie z potrzebami dostępu dla służb ratowniczych

Related CM functions

Scenariusze modelowania decyzji logistycznych dotyczących postępowania z gruzowiskami

Scenariusze modelowania decyzji logistycznych dotyczących:

  • czasu potrzebnego na usunięcie gruzów;
  • liczby samochodów potrzebnych do usunięcia gruzów;
  • kosztów usunięcia gruzów.

Określenie zapotrzebowania pojemności w zakładzie utylizacji lub recyklingu gruzów.

  Uruchomienie modelowania na użytek planowania gotowości.

Related CM functions

Illustrations
inne
inne
  • 0
  • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.