This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Oprogramowanie wspierające osoby odgrywające role koordynacyjne lub zarządzające podczas wydarzenia, zdarzenia, sytuacji awaryjnej, kryzysu lub klęski.

Platforma ta nosi nazwę EMApp (moduł centrum zarządzania w formie aplikacji) i stanowi dedykowane wsparcie dla służb ratowniczych, dowodzących, zarządzających kryzysem, organizatorów wydarzeń w zakresie bardziej efektywnego koordynowania zdarzeń/wydarzeń, komunikacji z współpracownikami, przełożonymi i wieloma służbami oraz szybszego i dokładniejszego tworzenia raportów.

Supported Use Cases

Aplikacja i platforma Emergency Management – wsparcie dla służb ratowniczych / koordynatorów działań ratunkowych!

Celem aplikacji było przywrócenie ukierunkowania zarządzania zdarzeniami na osoby, które „faktycznie” uczestniczą w procesach reagowania na zdarzenia i wydarzenia.

Filozofia leżąca u podstaw EMApp brzmi:

  • trenuj tak, jak walczysz, i walcz tak, jak trenujesz;

  • trzymaj się zasady prostoty;

  • rób to, co umiesz i robisz najlepiej;

  • jeśli tylko możesz, unikaj wszelkich „nowych” procedur, planów i działań.

Działając w ten sposób, wspieramy naszych dowódców, prowadzących , służby ratownicze itp., aż będą w stanie ponownie skoncentrować się na swoich zadaniach reagowania i koordynacji w terenie na podstawie swojego wykształcenia, przeszkolenia i doświadczenia zamiast listy kontrolnej, szablonu lub samej presji konieczności komunikacji i przedstawiania raportów.

Related CM functions

Illustrations
Aplikacja i platforma Emergency Management
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.