Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
GDACSmobile to platforma pomocnicza do gromadzenia i udostępniania informacji z zakresu świadomości sytuacyjnej. Jej celem jest obsługiwanie dwóch głównych grup docelowych z różnymi uprawnieniami i rolami: osoby zajmujące się pomocą humanitarną i sama (poszkodowana) ludność.

W razie poważnej katastrofy rozpoczynającej się w sposób nagły aplikacja umożliwia wolontariuszom i dowódcom sytuacji kryzysowej udostępnianie istotnych informacji, a tym samym stworzenie lepszej świadomości sytuacyjnej, co jest kluczowe w kontekście oceny sytuacji i efektywnego reagowania kryzysowego.

Główny cel rozwiązania jest wspomagany poprzez ustanowienie dodatkowego otwartego kanału komunikacyjnego między poszkodowaną ludnością a organizacjami służb ratowniczych. Użytkownicy publiczni, którzy nie muszą się rejestrować i mogą zachować anonimowość, mogą przekazywać krótkie raporty obserwacyjne dotyczące szkód, potrzeb w zakresie zaopatrzenia lub dostępnych zasobów, które są następnie zbierane i weryfikowane przez zespół kontrolny. Możliwe jest predefiniowanie specjalnych szablonów raportów, które są dostosowane do potrzeb informacyjnych z każdej kategorii. Autor może kategoryzować report według tematu i podać dodatkowe informacje, takie jak geolokalizacja, obrazy itp.

Zarejestrowani pracownicy służb ratowniczych mogą zatwierdzać i publikować te raporty lub dodawać informacje pomocnicze (miejsca ewakuacji, miejsce schronienia i inne). W celu kontrolowania przepływu informacji i zapewnienia zarządzania jakością gromadzonych danych interfejs serwera centralnego zarządza procesem weryfikacji dla każdej obserwacji. Dzięki temu specjaliści i zaufani weryfikatorzy mogą zdecydować o zatwierdzeniu informacji oraz ustawić widoczność dla każdej grupy docelowej.

GDACSmobile jest powiązane z Globalnym Systemem Ostrzegania przed Katastrofami i Koordynacji (GDACS). Opracowanie było realizowane przy wsparciu Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej.

Supported Use Cases

GM-01 Raportowanie obserwacji dotyczących infrastruktury i potrzeb w obszarze objętym kryzysem

Użytkownicy należący do ogółu publicznego mogą wnieść wkład w crowdsourcing informacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Każdy użytkownik może wysyłać raporty dotyczące obserwacji na terenie objętym zdarzeniem kryzysowym. Raporty te są kategoryzowane według obiektu lub tematu, np. blokady dróg, ewakuacji lub zaobserwowane szkody. Aplikacja nie zastępuje zgłoszeń awaryjnych, ale umożliwia użytkownikom udostępnianie istotnych informacji za pośrednictwem dodatkowego, nowego kanału komunikacyjnego. Raporty mogą zawierać obrazy, opisy tekstowe i inne informacje, zależnie od wybranej kategorii, np. wysokość poziomu wody. Użytkownicy nie muszą się rejestrować i mogą zachować pełną anonimowość.

Related CM functions

GM-02 Zarządzanie obserwacjami wolontariuszy z crowdsourcingu i ich udostępnianie

Osoba zarządzająca informacjami, zajmująca się obserwacjami zgłaszanymi przez wolontariuszy korzystających z aplikacji mobilnej, może weryfikować raporty. W celu zarządzania udostępnionymi informacjami i realizowania zarządzania jakością można oznaczyć każdy raport jako odrzucony, zaakceptowany lub zaakceptowany i udostępniony publicznie. Raport może zostać odrzucony w przypadku przestarzałych informacji, błędnej interpretacji sytuacji lub po prostu błędnych informacji. Raporty zaakceptowane są widoczne tylko dla zarejestrowanych użytkowników i nie są udostępniane publicznie. Tylko udostępnione raporty mogą być również widoczne dla użytkowników w aplikacji mobilnej, co zwiększa ich świadomość sytuacyjną.

Related CM functions

GM-03 Podawanie informacji dotyczących kryzysu do wiadomości publicznej

Zarejestrowani specjaliści i osoba zarządzająca informacjami mogą przekazywać raporty i informacje geolokalizacyjne również do aplikacji mobilnej. Raporty te nie wymagają zarządzania jakością i mogą służyć do informowania użytkowników na przykład o miejscu ewakuacji, schronienia lub blokadach dróg. Są podobne do raportów przekazywanych przez wolontariuszy i analogicznie skategoryzowane według obiektu i tematu informacji. Wraz z zaakceptowanymi i udostępnionymi informacjami z crowdsourcingu tworzą obraz operacyjny widoczny dla wszystkich użytkowników.

Related CM functions

Illustrations
Widok urządzenia w GDACSmobile
Widok mapy w GDACSmobile
Widok raportu w GDACSmobile
  • 0
  • 1
  • 2

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.