This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Narzędzia i usługi dla odpowiedzialnej innowacji i etyki cyfrowej.

MoreIT oznacza Mobilising Responsible Innovation Transformation. Jest to grupa badawczo-konsultingowa z siedzibą w Centre for Mobilities Research, Department of Sociology, Lancaster University, Wielka Brytania. Nasze badania są skoncentrowane na odpowiedzialnej innowacji społeczno-technicznej w transporcie, służbie zdrowia, obszarach bezpieczeństwa publicznego i wspomagania w sytuacjach katastrof (PPDR). Ponad 15 lat badań specjalistów w projektach finansowanych ze środków krajowych i unijnych zaowocowało ogromem wiedzy i doświadczeń.

Opracowaliśmy szereg usług opartych na badaniach w celu wspomagania innowacji społeczno-technicznej we współpracy oraz niezależnej, bezstronnej oceny formatywnej i podsumowującej z udziałem specjalistów. Jesteśmy częścią działań normalizacyjnych, na przykład w zakresie interoperacyjności semiotycznej poprzez terminologię zarządzania kryzysami i katastrofami (CEN/WS TER- -2017) oraz wytyczne w zakresie etyki cyfrowej w zarządzaniu informacjami we współpracy poprzez prowadzenie wymiany isITethical. Opracowaliśmy kreatywne metodologie oceny wpływu etycznego i wpływu na prywatność.

Nasza praca obejmuje znormalizowane metody, takie jak ramy oceny wpływu etycznego SATORI  (CEN CWA 17145-2 2017) orazDRIVER+ Trial Guidance Methodology. Mamy doświadczenie w angażowaniu obywateli. Łączymy to z ramami gotowości społecznej w celu zwiększania ambicji i jakości innowacji, a tym samym stopnia, w którym innowacje pomagają w uzyskaniu akceptacji.

Nasze usługi pomagają w kształtowaniu odpowiedzialnych innowacji, nowych metod pracy oraz transformacji organizacyjnej, proceduralnej i regulacyjnej w trosce o dobrą przyszłość społeczno-techniczną w transporcie, służbie zdrowia oraz w obszarze systemów ochrony publicznej i wspomagania w sytuacjach katastrof (PPDR).

Supported Use Cases

Zrozumienie potrzeb specjalisty

Nowe technologie to często więcej niż po prostu  problemu. Mogą spowodować transformację i wprowadzenie nowych metod pracy. Aby stworzyć dobrą technologię i dobre nowe metody pracy, trzeba zrozumieć, w jaki sposób pracują specjaliści i jakie efekty chcą osiągnąć poprzez innowacje. 

MoreIT oferuje szereg metod i usług, które umożliwiają dogłębne zrozumienie potrzeb specjalistów i określenie wizji, w tym:

 • etnograficzne badania pracy
 • warsztaty przyszłościowe z prototypami
 • narzędzia do budowania scenariuszy
 • techniki wspomagania dialogu i wzajemnego zrozumienia potencjału, ograniczeń i pułapek nowej technologii 

Ten odpowiada na szeroki zakres funkcji zarządzania kryzysowego. 

Related CM functions

Prototypowanie w celu zrozumienia metod pracy przyszłości

Przewidywanie i uwzględnianie niezamierzonych konsekwencji innowacji

Innowacje często przynoszą niezamierzone konsekwencje. Na przykład wprowadzenie nowych metod rejestrowania informacji na temat reakcji może przynieść nowe obszary odpowiedzialności i nowe zobowiązania. Ważne jest zrozumienie niezamierzonych konsekwencji – pozytywnych i negatywnych. MoreIT umożliwia konkretne sposoby przewidywania i uwzględniania niezamierzonych konsekwencji, w tym takie jak:

 • prototypowanie
 • formatywna
 • tworzenie wizji

Ma to zastosowanie do szerokiej gamy funkcji zarządzania kryzysowego.

Related CM functions

Zrozumienie niezamierzonych konsekwencji

Tworzenie innowacji z wysokim poziomem etyki cyfrowej

Cyfrowe innowacje w obszarze systemów ochrony publicznej i wspomagania w sytuacjach katastrof (PPDR) mogą budzić wiele zastrzeżeń etycznych: od ochrony danych po kwestie zaufania i podziału społeczeństwa na grupy. W jaki sposób specjaliści mają zarządzać zapisem z kamer noszonych przy ciele? Kto ponosi odpowiedzialność, jeżeli bioczujnik i proces triażu realizowany przez sztuczną inteligencję zawiedzie ofiarę? Jak zarządzać przeładowaniem informacjami ze źródeł cyfrowych? Jak postępować z informacjami z mediów społecznościowych? MoreIT, poprzez swoją usługę IsITethical, oferuje wsparcie dla odpowiedzialnych innowacji cyfrowych w systemach PPDR na podstawie ponad 15-letniego doświadczenia w pracy ze specjalistami i programistami ICT w środowisku akademickim i przemyśle, w tym w następujących obszarach:

 • wytyczne dotyczące etycznych, prawnych oraz społecznych wyzwań i , jakie powstają przy projektowaniu i stosowaniu nowych sieci komunikacji cyfrowej, urządzeń, usług i aplikacji
 • Przykładowe wyzwania to między innymi: ochrona danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), bezpieczeństwo, nadzór, przeciążenie informacjami, odpowiedzialność, zaufanie;
 • Przykładowe możliwości to między innymi: lepsza współpraca, świadomość sytuacyjna, sprawność, przejrzystość, nowe partnerstwa, i nauka;
 • kreatywna wpływu etycznego dla użytecznych, odpowiedzialnych innowacji o wysokiej jakości, szkoleń i ciągłego rozwoju zawodowego, platforma społecznościowa umożliwiająca prowadzenie wymiany. 
 • Gra planszowa isITethical i inne metody gier użytkowych

Te usługi są przydatne w wielu funkcjach zarządzania kryzysowego.

Related CM functions

Gra planszowa isITethical

Formatywna ocena innowacji

Ponieważ zmienia sposób wykonywania pracy, ważne jest ciągłe dokonywanie oceny wkładu, jaki wnoszą nowe technologie. MoreIT współpracuje ze specjalistami i deweloperami technologii w celu zapewnienia iteracyjnej oceny formatywnej specjalistów. Oferujemy:

 • standaryzowaną i kreatywną ocenę wpływu etycznego i wpływu na prywatność
 • adaptacje Driver+ Guidance Method

Te usługi dotyczą szerokiego zakresu funkcji zarządzania kryzysowego.

Related CM functions

Ocena formatywna

Ocena specjalistów

Coraz częściej innowacje wymagają oceny specjalistów. MoreIT oferuje wsparcie, narzędzia i metodologie do rekrutacji specjalistów, prowadzenia działań w zakresie oceny i dokumentacji, w tym:

 • metody projektowania partycypacyjnego
 • gry użytkowe 
 • dokumentację audiowizualną
 • debriefing

Dotyczy to szerokiego zakresu funkcji zarządzania kryzysowego.

Related CM functions

Projektowanie partycypacyjne
Illustrations
Logo MoreIT
Logo isITethical
Granie w grę planszową isITethical
EtiKit Booking
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.