This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
geoBingAn, rozwiązanie ICT do pomocy humanitarnej, oferuje platformę SaaS jako centrum działań w sytuacjach nagłych (EOC) dla obszaru rozwijającego się

geoBingAn (wymowa: Geo-Bing-An) to wyrażenie w języku tajwańskim, które znaczy: „wszystkiego najlepszego i pomyślności”. To innowacyjne narzędzie ICT zostało stworzone przez GeoThings i umożliwia użytkownikom gromadzenie różnego rodzaju danych do analizy przed wystąpieniem klęski żywiołowej, reagowania podczas klęski żywiołowej i oceny po jej zakończeniu. geoBingAn jest rozwiązaniem równie łatwym w obsłudze dla osób prowadzących analizy w terenie, jak w przypadku korzystania z Formularzy Google z funkcjami OpenStreetMap na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu możliwa jest bezpośrednia interakcja analiz z mapą bazową i ich natychmiastowe przedstawienie w GIS (systemie informacji przestrzennej) do późniejszych celów statystycznych. SituationDesk w geoBingAn oferuje filtrowanie według kolumn w odpowiedzi na przytłaczający napływ informacji podczas wydarzeń specjalnych lub sytuacji kryzysowych.

Narzędzie korzysta z międzynarodowych otwartych standardów integracji danych z crowdsourcingu i czujników IoT. Mapę bazową stanowi OpenStreetMap, dzięki czemu wizualizacja i statystyki są bardzo przejrzyste i łatwe do przedstawienia na platformie geoBingAn 3D opartej na GIS.

Usługa geoBingAn została przyjęta w projekcie asystenta technicznego na rzecz zwiększania w zakresie odporności na klęski żywiołowe przez Azjatycki Bank Rozwoju, a także została wybrana przez projekt Beyond Europe, QuinJunSAT oraz przez Austriacką Agencję Promocji Badań (FFG). Usługa jest dostępna dla społeczności, organizacji pozarządowych, organizacji non profit, sektorów prywatnych i agencji rządowych. Obecnie zostaje rozszerzona nawet na planowanie urbanistyczne i scenariusze inteligentnego miasta dla lepszego, zrównoważonego jutra.

Supported Use Cases

geoBingAn dla Azjatyckiego Banku Rozwoju, Asystent techniczny nr 8884

Celem projektu ADB TA8884 jest zapewnienie krajom pilotującym pomocy w zakresie poprawy lokalnej wydajności gromadzenia i udostępniania wiarygodnych i terminowych danych dotyczących kryzysu z wykorzystaniem geoBingA jako narzędzia ICT na poziomie samorządu lokalnego i społeczności w sposób bardziej efektywny kosztowo w celu wzmocnienia ich odporności na i wspomagania terminowych działań po kryzysie w zakresie reagowania, przywrócenia sprawności i rekonstrukcji. Przy wsparciu rozwiązania ICT geoBingAn do pomocy humanitarnej realizowane są następujące działania: i) opracowanie mobilnej aplikacji do przygotowania mapy bazowej OSM dla społeczności; ii) opracowanie mobilnej aplikacji do gromadzenia danych atrybutów dla budynków i kluczowej infrastruktury; iii) realizowanie naszego mapowania kryzysowego; iv) wykorzystanie danych satelitarnych do oceny szkód; v) opracowanie serwera danych i systemu zarządzania danymi w samorządach lokalnych.

Related CM functions

W jaki sposób ICT może pomagać w przygotowaniu i reagowaniu na zdarzenia kryzysowe
geoBingAn jako rozwiązanie ICT do pomocy humanitarnej dla projektu TA8884 Azjatyckiego Banku Rozwoju

QuinJunSAT, projekt Beyond Europe

QuinJunSAT, „lepsza świadomość sytuacyjna podczas wydarzeń kryzysowych poprzez zintegrowanie danych z crowdsourcingu i danych pozyskanych z obserwacji Ziemi”, to międzynarodowy projekt realizujący usługi w zarządzania kryzysowego i zarządzania klęskami żywiołowymi, łączący technologie obserwacji Ziemi i crowdsourcingu. Projekt jest finansowany przez Austriacką Agencję Promocji Badań (FFG), która jest krajową agencją finansującą badania i rozwój przemysłu w Austrii.

Celem eksperymentalnego projektu rozwoju jest zintegrowanie kluczowej wiedzy technologicznej austriackich (technologie obserwacji Ziemi, systemów informatycznych i crowdtaskingu) oraz tajwańskich (technologie mediów społecznościowych i crowdsourcingu) partnerów konsorcjum poprzez dedykowane działania w zakresie wzajemnego rozwoju [i demonstracji], z zapewnieniem skoku technologicznego i zwiększeniem konkurencyjności dla partnerów austriackich w zakresie obsługi rozwoju europejskiego i międzynarodowego, a także sektora zarządzania ryzykiem.

QuinJunSAT (QuinJun, 群眾, to odpowiednik słowa „tłum” w języku chińskim tradycyjnym) zwiększa zarządzających kryzysem w trakcie wydarzeń kryzysowych, przed nimi i po ich zakończeniu poprzez innowacyjną koncepcję, w której informacje ze źródeł satelitarnych i crowdsourcingu od wolontariuszy są automatycznie integrowane w celu uzyskania szybkiej reakcji i precyzyjnej oceny informacji o szkodach.

Kluczowe informacje na temat uszkodzonej infrastruktury są automatycznie pozyskiwane z obrazów satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości, a dane dostarczone przez wolontariuszy z aplikacji na smartfon potwierdzają lub odrzucają informacje o wykrytych szkodach, a także oferują dodatkowe informacje o potencjalnym znaczeniu dla zarządzających kryzysem. Łącząc dane z obserwacji Ziemi z informacjami pozyskanymi z crowdsourcingu, dążymy do wzmocnienia obecnej świadomości sytuacyjnej poprzez drastyczne zwiększenie wykrywania i dokładności identyfikowania uszkodzonej infrastruktury, co będzie prowadzić do:

  • sprawniejszych działań w zakresie alokacji zasobów i reagowania,
  • skrócenia czasu reakcji oraz
  • obniżenia całkowitych kosztów działań pomocowych.

Integracyjne komponenty technologiczne do realizacji powyższych celów będą walidowane i testowane z udziałem wolontariuszy na Tajwanie podczas Krajowego Dnia Zapobiegania Klęskom Żywiołowym, z ustaleniem porównawczego poziomu bazowego do wprowadzenia w Azji, Europie i na całym świecie.

 

Related CM functions

Zastosowanie QuinJunSAT w ramach Krajowego Dnia Zapobiegania Klęskom Żywiołowym na Tajwanie, 21 września 2018 r.
Przepływ informacji i architektura QuinJunSAT
Ocena szkód przez wolontariuszy korzystających z geoBingAn

Wzmocnienie odporności na kryzys z wykorzystaniem technologii obserwacji Ziemi na podstawie rozwiązań ICT, geoBingAn PacWave2018 i Światowy Dzień Świadomości nt. Tsunami 2019 jako praktyka

Aplikacja geoBingAn została wprowadzona po raz pierwszy jako ćwiczenie w zakresie reagowania kryzysowego na Fidżi w dniu 1 marca 2018 r. przez krajowe biuro ds. zarządzania klęskami żywiołowymi (National Disaster Management Office, NDMO) podczas ćwiczeń na wypadek uderzenia tsunami. Podczas Światowego Dnia Świadomości nt. Tsunami 2019 zapewniono bezpieczne pokierowanie i sprawną ewakuację około 730 osób w PacWave2018 i ponad 1700 uczniów, w tym ze Szkoły dla Niewidomych na Fidżi, poprzez prawidłowe koordynowanie sytuacji z wykorzystaniem geoBingAn.

Ćwiczenia dostarczyły osobom odpowiedzialnym za zarządzanie klęskami żywiołowymi informacji w czasie rzeczywistym o symulowanej sytuacji kryzysowej – od wydania komunikatu publicznego po bezpieczne przybycie ludzi do miejsc ewakuacji. NDMO poinformowało, że ćwiczenia były informacją o planach Fidżi w zakresie korzystania z technologii kosmicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jako pomocy w sytuacjach awaryjnych.

geoBingAn sprawdza się świetnie w zwiększaniu w zakresie odporności na klęski żywiołowe w odpowiedzi na tsunami i pokazuje, jak ICT może działać w służbie ludzkości. Teraz dzięki tej technologii obserwacji Ziemi na podstawie rozwiązań ICT, geoBingAn, NDMO dla Fidżi:

– skraca plan ewakuacji ze szkoły Suva z 7 minut do 5 minut i 34 sekund

– może zyskać wiedzę o sytuacji wraz jej lokalizacją i informacjami o statusie

– może oferować lepszą komunikację i koordynację dla służb ratowniczych z NEOC

– może planować i publikować mapę ewakuacji dla dostępu zarówno internetowego, jak i z poziomu aplikacji mobilnej

– może administrować, określać terminy i weryfikować postępy ćwiczeń od początku do końca.

Related CM functions

Ocena budynków dla odległych wysp/obszarów z użyciem aplikacji geoBingAn
Cyfrowe mapy ewakuacji w geoBingAn dla Fidżi od NDMO
O PacWave2018 i rezultatach dotyczących trasy ewakuacji z użyciem geoBingAn
O PacWave2018 i rezultatach dotyczących statusu zarządzania schronieniem z użyciem geoBingAn
Illustrations
geoBingAn, rozwiązanie ICT do pomocy humanitarnej, to zintegrowana usługa sprawdzająca się w reakcji w trakcie klęski żywiołowej, przed nią i po jej zakończeniu
Opinia NDMO i dyrektora szkoły w Suva, korzystających z geoBingAn
geoBingAn może być nie tylko rozwiązaniem EOC, ale także platformą na rzecz rozwoju usług inteligentnego miasta w planowaniu urbanistycznym!
  • 0
  • 1
  • 2

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.