Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
eHealthPass to rozwiązanie pacjentocentryczne, umożliwiające pacjentom bezpieczne przekazywanie pełnych informacji medycznymi przez telefon i zarządzanie nimi. W czasach kryzysu oferuje pracownikom służby zdrowia szybki dostęp do ważnych informacji medycznych pacjentów

Problem

W sytuacjach kryzysowych (trzęsienie ziemi, powódź itp.) placówki służby zdrowia przyjmują licznych poszkodowanych cywilów, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Pracownicy służby zdrowia stają przed wyzwaniem postawienia prawidłowej diagnozy w bardzo krótkim czasie i zastosowania odpowiedniego leczenia (zabiegi, leki itp.). Brak szybkiego dostępu do historii medycznej pacjenta może prowadzić do wydłużenia czasu diagnozowania, a nawet do zastosowania nieprawidłowego leczenia, co może potencjalnie mieć śmiertelne skutki dla pacjenta (np. podanie leku wywołującego działania niepożądane).

eHealthPass to rozwiązanie pacjentocentryczne, umożliwiające pacjentom bezpieczne przekazywanie pełnych informacji medycznymi przez telefon i zarządzanie nimi. W sytuacji kryzysowej pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji medycznych pacjenta, co umożliwia im postawienie prawidłowej diagnozy w odpowiednim czasie i przystąpienie do właściwego leczenia. Informacje medyczne są prezentowane w formie Karty pacjenta, obejmującej kluczowe elementy profilu medycznego danej osoby, takie jak krytyczne problemy i schorzenia, alergie, przyjmowane leki, szczepienia –co pozwala na wgląd w stan zdrowia danej osoby sprzed klęski żywiołowej.

Rozwiązanie eHealthPass zostało z powodzeniem zaprezentowane podczas V Ćwiczeń Modułowych UE (EU MODEX-Ro) w Bukareszcie, które były największymi ćwiczeniami z zakresu zarządzania klęskami żywiołowymi w historii Unii Europejskiej. Oprócz tego eHealthPass to jedyna zgodna z NCP aplikacja, obsługująca globalnie wymianę kart pacjentów i e-recept między różnymi krajami w UE.

eHealthPass obsługuje czołowe standardy medyczne, takie jak FHIR, HL7, Międzynarodowa Karta Pacjenta proponowana przez CEN, oraz przyjmuje techniki interoperacyjne, takie jak XDS. Tym samym w razie wystąpienia klęski żywiołowej umożliwia sprawne przekazywanie informacji medycznych między pacjentami w UE a placówkami służby zdrowia. 

Więcej informacji:

https://www.ehealthpass.eu

https://vimeo.com/367204018

Supported Use Cases

Wykorzystanie Międzynarodowej Karty Pacjenta w medycynie katastrof

W sytuacjach kryzysowych (trzęsienie ziemi, powódź itp.) placówki służby zdrowia przyjmują licznych poszkodowanych cywilów, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Pracownicy służby zdrowia stają przed wyzwaniem postawienia prawidłowej diagnozy w bardzo krótkim czasie i zastosowania odpowiedniego leczenia (zabiegi, leki itp.). Brak szybkiego dostępu do historii medycznej pacjenta może prowadzić do wydłużenia czasu diagnozowania, a nawet do zastosowania nieprawidłowego leczenia, co może potencjalnie mieć śmiertelne skutki dla pacjenta (np. podanie leku wywołującego działania niepożądane).

Ten pokazuje, w jaki sposób pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji medycznych pacjenta, co umożliwia im postawienie prawidłowej diagnozy w odpowiednim czasie i przystąpienia do właściwego leczenia.

Related CM functions

Wymiana Międzynarodowej Karty Pacjenta w eHealthPass
Wymiana Międzynarodowej Karty Pacjenta w procesie eHealthPass
Addressed hazards
Innovation stage
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
Międzynarodowa Karta Pacjenta w eHealthPass
Międzynarodowa Karta Pacjenta w eHealthPass 1
Międzynarodowa Karta Pacjenta w eHealthPass 2
Międzynarodowa Karta Pacjenta w eHealthPass 3
Architektura eHealthPass
Funkcje eHealthPass
Wizja i portfolio eHealthPass
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.