Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Pakiet ENGAGE IMS/CAD to zintegrowane rozwiązanie do koordynacji w razie zdarzeń i sytuacji kryzysowych dla organizacji bezpieczeństwa publicznego i prywatnego

ENGAGE IMS/CAD

Pakiet ENGAGE IMS/CAD to zintegrowane typu call center dla organizacji bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, oferujące wszystkie narzędzia do zarządzania zgłoszeniami i incydentami, dowodzenia wspomaganego komputerowo, zarządzania zasobami organizacyjnymi, dyżurami i integracją danych mobilnych. Rozwiązanie umożliwia sprawne połączenie między centrum sterowania a terenem poprzez wdrożenie funkcjonalności mobilnego dowodzenia na smartfonach i tabletach, umożliwiające personelowi w terenie realizowanie współpracy, aktualizowanie szczegółowych informacji o wydarzeniach, dostęp do baz danych i wymianę wiadomości zawierających multimedia. ENGAGE to rozwiązanie generalnie przeznaczone do zastosowań operacyjnych dla profesjonalnych organizacji korzystających z zasobów mobilnych, takich jak policja, straż pożarna, służby ratownicze, pogotowie ratunkowe, departamenty bezpieczeństwa itp.

ENGAGE, oparte na wysoce modułowej platformie programowej z ą rekonfiguracji oraz niezawodna, rozproszona architektura sterowana zdarzeniami wspomagają kompleksową kontrolę zdarzeń i dowodzenie przez organy bezpieczeństwa publicznego, oferując niezrównane połączenie szybkości, niezawodności i funkcjonalności z możliwością dostosowania do środowisk komunikacyjnych o wysokim stopniu złożoności. Połączenie zaawansowanego wyszukiwania; filtrowanie danych aktualnych i historycznych oraz geokorelacja operacji danych rozbudowane o świadomość sytuacyjną, wsparcie w podejmowaniu decyzji i elektroniczne rejestrowanie informacji o zdarzeniu oraz powiązanych działań zaangażowanych organizacji.

Modułowość i możliwość rozbudowy rozwiązania ENGAGE pozwala na:

  Dostosowanie rozwiązania końcowego do dokładnych potrzeb użytkownika z uzyskaniem oszczędności czasu i pieniędzy

  Umożliwienie klientom stopniowego przejścia na zaawansowany system

  Zapewnienie końcowego rezultatu wielofazowych projektów (np. ośrodki koordynacji bezpieczeństwa)

  Uzyskanie niezależności od oprogramowania, sprzętu i technologii czujników od dostawców zewnętrznych

Systemy Next Generation Emergency Call umożliwiają zarządzanie danymi (głosowymi IP, tekstowymi, obrazami i wideo). Bazując na sprawdzonej platformie obsługującej przyjmowanie zgłoszeń awaryjnych i zarządzanie danymi dotyczącymi zdarzeń, personel może podejmować działania poprzez wymianę informacji przychodzących i danych historycznych w czasie rzeczywistym.

Supported Use Cases

Multimedialne informacje dotyczące sytuacji kryzysowej dla decydentów

**Jest to przykład prostego przypadku użycia**

ENGAGE IMS/CAD oferuje użytkownikom połączenie przesyłanych w czasie rzeczywistym danych głosowych IP, tekstu, obrazów i danych wideo oraz informacji historycznych istotnych w kontekście danego kryzysu.

Related CM functions

Directly communicate with population

Call center provides infrastructure for direct communication with the population, in order to answer their fears and doubts, collect information and assure the help is provided to the population as needed.  

Related CM functions

Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
ENGAGE na 3 monitorach
ENGAGE – warstwy funkcji edytowania GIS
ENGAGE – symulacja pożaru lasu
ENGAGE – dyżury
ENGAGE – monitorowanie zasobów
ENGAGE – monitorowanie pacjentów
ENGAGE – komunikacja radiowa
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.