This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Jedną z naszych kluczowych kompetencji jako firmy niezależnej od wszelkich producentów jest rozpoznawanie trendów technologicznych oraz ocena i definiowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań.

Zakres naszych usług obejmuje konsultacje w zakresie tworzenia złożonych systemów, ich planowanie, instalowanie i serwis, a także niezbędne przeszkolenia i wdrażanie innowacyjnych produktów. Nasze rozwiązania są nowoczesne i dobrze odbierane przez użytkowników. Gwarantujemy maksymalną kompatybilność przy integracji z istniejącą infrastrukturą.

W ścisłej współpracy z naszymi klientami przygotowujemy kompleksowe na podstawie wielu indywidualnych elementów, spełniających wszystkie wymogi złożonego zapotrzebowania. Aby to zapewnić, stale szkolimy naszych techników i inżynierów oraz zawsze korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych.

Broadcast Solutions reprezentuje skuteczne i innowacyjne marki jako partner sprzedaży i integracyjny – w Europie i na całym świecie. Zatrudniająca ponad 150 pracowników i działająca w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie firma Broadcast Solutions jako integrator systemów oferuje swoim klientom profesjonalne i sprawdzone rozwiązania do komunikacji w sieci.

Supported Use Cases

Komunikacja w sytuacji klęski żywiołowej i poważnych zdarzeń

Bezpieczna, stabilna i niezawodna komunikacja oferowana przez sieci mobilne ad hoc na bazie IP (MANet), z ą szybkiego nawiązania bez korzystania z jakiejkolwiek dostępnej infrastruktury. Te systemy Mesh oferują

 •  Do 350 węzłów radiowych, które mogą współpracować w sieci ze sobą nawzajem
 •  Samonaprawiającą się strukturę systemu
 •  Natychmiastowe nawiązanie połączenia (ok. 0,5 s)
 •  Automatyczną identyfikację abonenta / włączenie do sieci
 •  Tryb bramy i przekaźnika w celu zapewnienia zasięgu sieci na obszarach o słabym zasięgu
 •  Jednoczesną komunikację głosową i przekazywanie danych
 •   dzięki własnemu zasilaniu
 •  Wysoką prędkość przesyłu danych (do 100 Mb/s)
 •  Dostarczanie sygnału wideo, audio lub danych z każdego punktu w miejscu zdarzenia
 •  Przesyłanie danych z każdego węzła radiowego
 •  Włączenie bezzałogowych statków powietrznych i bezzałogowych pojazdów naziemnych (przegląd sytuacji)
 •  Zdecentralizowane sterowanie wszystkimi węzłami radiowymi w sieci

Related CM functions

Połączenie między miejscem zdarzenia a zdalnym centrum sterowania operacyjnego
Illustrations
IP-MESH i sieć mobilna ad hoc
Pojazd do mobilnego sterowania dowodzeniem
 • 0
 • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.